Terug Financiële steun voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

Financiële steun voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

- Werk-Privé | Arbeidsorganisatie

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Zo kom je in aanmerking voor een subsidie van 15.000 euro

De Nationale Arbeidsraad (NAR) en de FOD Werkgelegenheid bieden financiële steun aan sectoren en ondernemingen die het initiatief nemen voor innovatieve projecten omtrent arbeidsorganisatie. Het Creative Connect Centre van IDEWE kan je daarbij ondersteunen. 

Creative Connect Centre

De term ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ verwijst naar nieuwe manieren om werk te organiseren waarbij de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid hand in hand gaan. Het doel is om een win-winsituatie te creëren voor zowel werkgevers als werknemers. De projecten ambiëren:

  • Een soepelere organisatie van arbeid voor werkgevers.
  • Het verbeteren van de balans tussen werk en privéleven.
  • Het bevorderen van de werkbaarheid van loopbanen.

Wie kan aanspraak maken op de subsidie?

Eén van de voorwaarden is dat het project al een zekere concretisering heeft gekregen en begeleid wordt door een deskundige projectbegeleider die doelstellingen en gepaste acties formuleert en de samenhang bewaakt.

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 15.000 euro per project. Voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro.

De elektronische subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 31 mei 2024. Lees meer over de voorwaarden op de website van de NAR en vul het aanvraagformulier in.

Laat je inspireren door het Creative Connect Centre van IDEWE

Heb je een ambitie op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie?
Heb je een voorstel dat je wenst in te dienen of verder wil uitwerken? 

Onze co-creatie-experts van het Creative Connect Centre van IDEWE kunnen je in de verschillende fasen van je project ondersteunen. 

Het Creative Connect Centre van IDEWE is een plek waar het innovatieproces gefaciliteerd kan worden in samenwerking met innovatie- en co-creatie-experts. Het is de perfecte setting om je te laten inspireren en je ideeën over een nieuwe arbeidsorganisatie te versterken en te vertalen naar tastbare oplossingen.

Lees er meer over en contacteer ons via je regionaal IDEWE-kantoor om een samenwerking te bespreken.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen