Terug Pak werkstress en onwelzijn slim aan

Pak werkstress en onwelzijn slim aan

- Gezonde levensstijl | Stress en burn-out | Werk-Privé

Expert Rosanne Volckaert

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Deconnectie als onderdeel van een duurzaam welzijnsbeleid

Sinds 1 april 2023 zijn bedrijven met 20 werknemers of meer verplicht om in een cao of het arbeidsreglement afspraken te maken over deconnectie. De maatregel maakt deel uit van de arbeidsdeal. Er zomaar vanuit gaan dat werknemers ook na de werkuren bewust en onbewust met het werk bezig blijven en mail- en communicatieapps in de gaten houden, kan dus niet meer. Een belangrijke maatregel om de werk-privébalans te helpen bewaken, en een waardevol onderdeel in het uitbouwen van een duurzaam welzijnsbeleid.

Deconnectie is het recht om als werknemer buiten de overeengekomen werktijd afstand te nemen van het werk en bijgevolg ook meldingen van e-mails en professionele chatgroepen kunnen uitschakelen, zonder daar een slecht gevoel bij te hebben. 

Contacteer ons voor meer informatie over onze 360° aanpak.

Waarom is deconnectie belangrijk?

“De enige manier dat we ons goed kunnen focussen op het werk is door er ook voor te zorgen dat we daar op bepaalde momenten helemaal niét op hoeven te focussen”, zegt Rosanne Volckaert, preventieadviseur psychosociale aspecten bij IDEWE. “Net zoals een topsporter niet elke dag traint op topsnelheid en voldoende rust inlast, is dat ook belangrijk voor het mentale werk dat we verzetten. Inzetten op korte en lange pauzes tijdens het werk zorgt ervoor dat werknemers optimaal kunnen presteren als het er echt toe doet. Ook de creativiteit vaart er wel bij. De momenten dat we onze gedachten de vrije loop laten zijn ook de momenten dat er een rust over ons heen komt én we tot nieuwe inzichten komen. Vandaar ook het belang om na de werktijd volledig en kwalitatief te kunnen deconnecteren.”

Sensibiliseer en omkader met duurzaam beleid

Aandacht voor deconnectie is belangrijk in de strijd tegen stress en burn-out. De verplichte afspraken via een cao of in het arbeidsreglement zijn daarvoor een belangrijke basis. Het succes ervan zal echter in grote mate afhangen van de manier waarop de afspraken ondersteund worden door een deconnectiebeleid en een duurzame aanpak van welzijn in het algemeen. 

Een organisatie die bewust inzet op momenten van deconnectie toont aan dat ze positief staat tegenover de mentale gezondheid van werknemers. Door de (impliciete) verwachtingen te verduidelijken, geef je werknemers richtlijnen en mentale rust. In een samenleving waar stressgerelateerde klachten legio zijn, toon je met een deconnectiebeleid aan dat je hier niet toe wilt bijdragen.”

Onze IDEWE-experten ondersteunen klanten in het uitbouwen van een welzijnsbeleid waar (de)connectie deel van uitmaakt. 

Hoe helpt IDEWE bij de uitbouw van een deconnectiebeleid?

Visual-batterij-aanbod-deconnectie-IDEWE.png

We werken steeds op maat, afhankelijk van het welzijnsbeleid dat in je organisatie al bestaat. Onze uitvalsbasis is een werkgroep die we samenstellen met mensen uit verschillende geledingen van je bedrijf.  We zorgen er eerst voor dat er een breed draagvlak is en dat alle betrokkenen weten wat er op het spel staat. Op basis van een analyse van de bestaande situatie formuleren we een visie, doelstellingen en een plan van aanpak

“Heel vaak denken mensen dat een deconnectiebeleid alleen gaat over technische afspraken over mailverkeer en bereikbaarheid. Dat is slechts een onderdeel. Het gaat evenzeer over de manier waarop we wél met elkaar, met klanten en andere doelgroepen wensen te communiceren en over de verantwoordelijkheden van werknemers en leidinggevenden in de omgang met die communicatiemiddelen.”

Het actieplan dat de werkgroep ontwikkelt houdt rekening met al die aspecten en wordt door IDEWE ondersteund met sensibilisering, training en eventuele omgevingsingrepen

Wil je ervoor zorgen dat je medewerkers zich goed voelen in je organisatie en daar duurzaam werk van maken? Contacteer ons voor meer informatie over onze 360° aanpak.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen