Terug Vertrouwen in werknemers werkt beter dan een ziektebriefje

Vertrouwen in werknemers werkt beter dan een ziektebriefje

- MVO | Arbeidsorganisatie | Ziekteverzuim

Expert Piet Brys

Directeur HRM

IDEWE schafte het ziektebriefje voor kortverzuim drie jaar geleden al af

De federale regering buigt zich dezer dagen over de afschaffing van het ziektebriefje voor kort ziekteverzuim. De politieke weerstand om die beslissing te nemen smolt de voorbije tijd steeds meer weg terwijl heel wat werkgeversorganisaties nog vrezen dat het een toename van de maandagochtendziekte zal veroorzaken. “Bij IDEWE is de voorbije drie jaar het tegendeel gebleken”, zegt hr-directeur Piet Brys.

kort ziekteverzuim

Als werknemers zich ziek melden, eist de werkgever doorgaans een doktersattest om de afwezigheid te verantwoorden en te voorkomen dat iemand niet onterecht afwezig blijft. Alleen bewijst de praktijk dat het ziektebriefje dat probleem niet oplost. 

“Integendeel,” zegt Piet Brys, “voor heel wat medische ongemakken kunnen mensen zelf inschatten wat het probleem is en wat hiervan de mogelijke impact is op hun werk. Een buikgriep, een zware verkoudheid, een kortstondige migraine-aanval, zelfs een kater kunnen het werken tijdelijk verhinderen. Een arts kan dat alleen bevestigen en deze afwezigheid legitimeren. Als de ziektemelding telefonisch, dus via een direct en persoonlijk contact gebeurt, kunnen zowel werknemer als leidinggevende wellicht heel goed inschatten wat er te wachten staat en hoe ze daar best mee kunnen omgaan. Een medisch attest levert geen toegevoegde waarde maar kost tijd, energie en geld. Al blijft een doktersbezoek uiteraard aangeraden als er meer aan de hand is of als een probleem aanhoudt.” 

In 2018 heeft IDEWE voor deze aanpak gekozen. 950 werknemers hoeven sindsdien geen doktersattest meer binnen te brengen voor kortstondig ziekteverzuim tot vijf dagen. 

“Aanvankelijk waren onze leidinggevenden ook bezorgd maar drie jaar later blijkt dat onnodig te zijn geweest. De cijfers over het ziekteverzuim binnen onze organisatie tonen aan dat er een stijging noch een daling heeft plaatsgevonden. De beslissing werd door onze werknemers zelfs geïnterpreteerd als een teken van vertrouwen."

Positieve gevolgen voor welzijn

Algemeen directeur Lode Godderis van IDEWE pleit als professor arbeidsgeneeskunde al lang voor de afschaffing van het ziektebriefje voor kortstondig ziekteverzuim. 

“Onderzoek en praktijkervaring in Noorwegen en in bedrijven in ons land heeft aangetoond dat kort verzuim niet toeneemt als je ziekteattesten afschaft. Belangrijker is echter dat het systeem uitgaat van het wantrouwen van de werkgever tegenover de werknemer. Terwijl nu net vertrouwen en autonomie hefbomen zijn om het welzijn van werknemers op het werk en hun loyauteit tegenover hun bedrijf te bevorderen. Als je mensen vertrouwen geeft, schaden ze zelden dat vertrouwen. Het zorgt er bovendien voor dat het risico op burn-out en de nadelige gevolgen van stress afnemen. Daarom heeft de afschaffing van het doktersattest vaak een positief gevolg op het kortstondig verzuim.”

Fitnote

“Als je mensen spontaan laat uitzieken, gaan ze gemiddeld één tot twee dagen sneller terug aan het werk dan het aantal ziektedagen dat de dokter hen zou voorschrijven. Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat de werknemer zich in dergelijk geval ziek moet melden zodat er een rechtstreeks contactmoment is tussen de werknemer en de leidinggevende. Het zorgt ervoor dat er direct een contact met het werk blijft en maakt ook een diepgaander gesprek mogelijk voor mocht achteraf blijken dat de afwezigheid zich herhaalt of evolueert naar een langdurige afwezigheid.”

“Als we het gebruik van het ziektebriefje in een ruimere context bekijken, ben ik voorstander om het te laten evolueren naar een ‘fitnote’. Het zou de arts niet alleen toelaten om te verklaren wat de werknemer gedurende een bepaalde periode niet meer kan, maar hem ook de mogelijkheid geven om aan te geven wat hij eventueel wel nog kan doen.”

Wilt u meer ondersteuning rond duurzame tewerkstelling en de aanpak van ziekteverzuim?
Maak een afspraak met onze experts.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen