Terug Mest mixen: een gevaarlijke noodzaak

Mest mixen: een gevaarlijke noodzaak

- Ongevallen voorkomen | Land- & Tuinbouw

Expert Petra Champagne

Segment Manager Land- & Tuinbouw

In de land- en tuinbouwsector gebeuren er heel wat arbeidsongevallen door bedwelming van mestgassen.

Drijfmest die men langere tijd in een mestkelder opslaat, is niet homogeen. Daardoor is het moeilijk om hem op te pompen. De oplossing: de mest mengen of mixen. Maar dat is niet zonder gevaar: de gassen onder de bovenste drijflaag komen dan vrij en verspreiden zich via het mixgat en de roostervloer in de stal. Sommige van die gassen zijn gevaarlijk. Ademt u in? Dan raakt u bedwelmd.

Twee soorten gassen

In de land- en tuinbouwsector gebeuren er heel wat arbeidsongevallen door bedwelming van mestgassen. In drijfmest zitten twee soorten gassen: lichte en zware.

De lichte gassen – zoals methaan – verdwijnen bij een goede ventilatie snel uit de stal. Methaan is ook gevaarlijk, want het is licht ontvlambaar. Maar de kans op bedwelming is gering. Dat is anders bij de zwaardere gassen – zoals zwavelwaterstof. Die blijven dicht tegen de grond van de stal hangen en stapelen zich op in lager gelegen en afgescheiden delen met weinig tocht.

Dodelijke ademteug

Wordt de concentratie van de zwaardere gassen hoog? Dan verliest een mens al na één ademteug zijn bewustzijn. En dat leidt regelmatig tot arbeidsongevallen – soms zelfs met dodelijke afloop. Wist u dat een derde van de dodelijke slachtoffers mensen zijn die iemand anders wilden redden en zelf bedwelmd raakten? Goede beschermingsmiddelen én voorzorgsmaatregelen zijn dus noodzakelijk.

Tips om ongevallen te voorkomen

U beperkt het risico op een ongeval door rekening te houden met de volgende tips:

 • Mix de mest regelmatig – gemiddeld om de tien dagen. Dan komen er telkens kleinere hoeveelheden van de gassen vrij.
 • Kies een dag met voldoende wind om mest te mengen zodat er een goede ventilatie is.
 • Vertel altijd minstens één werknemers of familielid dat u gaat mixen.
 • Leer uw werknemers of familieleden wat ze moeten doen bij noodgevallen zodat ze zichzelf niet in gevaar brengen tijdens de reddingspoging.
 • Zorg dat er geen mensen en dieren in de stal zijn wanneer u mest gaat mixen. Sluit de toegang tot de stal volledig af en breng signalisatie aan.
 • Spreek met uw werknemers goed af hoe jullie de tank zullen reinigen of laat een gespecialiseerd bedrijf dat doen.
 • Sta tijdens het mengen niet boven het mixgat en let erop dat u de wind in de rug krijgt. Dan waaien de mestgassen van u weg.
 • Hang nooit in het mangat van de tank zonder adembescherming.
  • Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen:
   • meetapparatuur
   • onafhankelijke adembescherming
   • aanlijning
  • Hou altijd een extra fles met ademlucht in de buurt zodat u de mesttank bij een defect ademluchtsysteem veilig kunt betreden of verlaten.
  • Oefen het gebruik van het volgelaatsmasker en de perslucht vooraf.
 • Verlaat uw tractor tijdens het mixen via de cardanas. Zet de deuren na het mengen een halfuur open voor u er weer in stapt.

Tip: bekijk zeker ook de instructievideo van ILVO voor het veilig omgaan met mestgassen: https://www.youtube.com/watch?v=pX_VEcm3MPs

Wenst u nog meer informatie? Contacteer dan onze experten inzake preventie van arbeidsongevallen in de land- & tuinbouwsector.

Zij helpen u graag verder!

Deel uw uitdaging met onze experts

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen