Terug Wijziging in regelgeving rond moederschapsrust

Wijziging in regelgeving rond moederschapsrust

- Wetgeving

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Gelijkschakeling van periodes van afwezigheid aan arbeid, tijdens de laatste 6 weken voor bevalling

De nieuwe regelgeving rond bevallingsrust, die op 1 maart retroactief in werking is getreden, zorgt voor een uitbreiding van de lijst met afwezigheidsperiodes die gelijkgesteld kunnen worden met arbeid. De wijzigingen kunnen dus een impact hebben op het lopende zwangerschapsverlof van uw medewerksters.

moederschapsverlof

Werkneemsters die werken gedurende de zes weken (of acht weken bij de geboorte van een meerling) die de bevalling voorafgaan, kunnen hun moederschapsverlof na de negende week verplichte rust met vijf weken (of zeven weken ingeval van een meerling) verlengen. De werkneemster kan dus kiezen of ze de vijf (of zeven) facultatieve weken voor de geboorte of na de verplichte postnatale rust opneemt.

Afwezigheden gelijkgesteld aan arbeidsperiodes

De vijf facultatieve weken prenatale rust (of zeven bij een meerling) kunnen postnataal opgenomen worden tot maximaal 14 weken (of 18 weken bij een meerling) na de bevalling. 

Volgende periodes van afwezigheid, die plaatsvinden tijdens de 6 weken voor de bevalling, worden voortaan gelijkgesteld met arbeid:

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  • economische werkloosheid voor bedienden
  • arbeidsongeschiktheid
  • volledige werkverwijdering

Met andere woorden, als deze afwezigheden zich voordoen in de prenatale periode, dan start het moederschapsverlof niet onmiddellijk, zoals vroeger het geval was, maar kunnen de 5 facultatieve weken nog postnataal overgedragen worden en korten ze het postnataal verlof niet langer in. De vijf facultatieve weken prenatale rust (of zeven bij een meerling) kunnen postnataal opgenomen worden tot maximaal 14 weken (of 18 weken bij een meerling) na de bevalling. 

Dit is dus ook het geval wanneer u werkneemsters tijdens hun zwangerschap verwijdert uit het werk omwille van blootstelling aan beroepsrisico's, zoals het manueel tillen van lasten, of biologische of chemische risico’s waarvoor geen aangepast werk of mutatie mogelijk is. 

Aangezien de periodes van profylactische verwijdering, zwangerschapsverlof en betaald lactatieverlof wijzigen, evolueren ook de daaraan gekoppelde vergoedingen. 

Vanaf 1 maart 2020

Deze nieuwe regeling is van toepassing voor alle werkneemsters waarvan het moederschapsverlof begon op 1 maart 2020 of later. Laat bij twijfel uw werkneemster contact opnemen met haar mutualiteit. 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen