Terug Klantengetuigenis MPC Terbank

Aantal werknemers: 120 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1988

Klantengetuigenis MPC Terbank

MPC Terbank is een multifunctioneel centrum. Het begeleidt meer dan 130 kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedrags- en emotionele problemen. Met thuisbegeleiding richt het centrum zich ook op de rest van het gezin. 30 jaar: zo lang werkt MPC Terbank al samen met Groep IDEWE. Het multifunctioneel zorgcentrum kan die ondersteuning dan ook goed gebruiken.

RISICOPREVENTIE

Directeur Walter Limme van MPC Terbank beschrijft de dienstverlening van Groep IDEWE als ‘een overkoepelende service die advies en ondersteuning biedt op alle vlakken’.   

30 jaar geleden was die service beperkter: Groep IDEWE bood toen alleen nog maar medische preventie en toezicht aan het centrum. Al snel bleek dat de behoeften van de zorginstelling groter waren, dus verschafte Groep IDEWE voortaan ook advies, opleidingen en ondersteuning in de vorm van preventie. Die laatste is trouwens volledig aangepast aan de noden van het zorgcentrum. Ze focust op twee pijlers: arbeidsrisico’s en psychosociale problemen.

En het programma werpt zijn vruchten af: “Op het vlak van brandveiligheid boekten we dankzij de analyses van Groep IDEWE een enorme vooruitgang ”, beaamt Walter Limme. En daarbij blijft het niet. Het centrum aarzelt niet om advies te vragen over allerhande projecten: “We vragen automatisch advies als we bouwplannen hebben, net zoals voor elke nieuwe procedure.”

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING

De zorgverleners van MPC Terbank krijgen niet alleen met arbeidsrisico’s te maken. Walter Limme: “De psychische druk valt niet te onderschatten. Onze mensen werken dag in dag uit met jongeren met gedragsstoornissen, en dat vraagt veel van hen. Dat maakt het des te belangrijker om te werken rond zaken als traumaverwerking of hechtingsproblemen.” Ook op dat vlak ondersteunt Groep IDEWE het centrum. En heeft een medewerker individuele begeleiding nodig? Dan kan dat.

KORT OP DE BAL SPELEN

Het contract tussen MPC Terbank en Groep IDEWE is gebaseerd op een integraal aanbod, dat helemaal is afgestemd op de noden van het zorgcentrum. Veranderen die noden? Dan laat het contract toe om daarop flexibel te reageren. “Een echte voltreffer”, vindt Walter Limme. “Het laat ons toe om kort op de bal te spelen. Is er in een bepaalde periode meer behoefte aan individuele begeleiding dan aan medische onderzoeken? Dan kan dat zonder extra kosten.”