Terug Ongewenst seksueel gedrag op het werk

Ongewenst seksueel gedrag op het werk

- Gezonde werknemers | Mentaal fit | Grensoverschrijdend gedrag

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

IDEWE breekt in De Morgen lans voor bespreekbaarheidscultuur in élke organisatie

Er blijven maar verhalen opduiken van ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW). Na de media-, cultuur- en de sportwereld staat nu de academische wereld in het oog van de storm. Los van het leed dat ze veroorzaken bij de betrokkenen, helpen deze verhalen wel bij de algemene bewustwording rond dit topic. Ook bij IDEWE ijveren we ervoor om zoveel mogelijk organisaties te overtuigen van het belang van een goed beleid hierrond. Op 8 februari 2022 gaf Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociaal welzijn, daarom nog een uitgebreid interview aan De Morgen.

Text

Description automatically generated with medium confidenceDat die bewustwording nodig is, bewijzen ook de naakte cijfers. Uit onze eigen risicoanalyses in 2021 blijkt dat 7,4 procent van de ruim 41.000 bevraagden aangaf de voorbije zes maanden met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd te zijn. Als we kijken naar de effectieve dossiers (mensen die een concrete melding deden bij IDEWE) waren dat er bijna 700, goed voor 17,5 procent van alle meldingen rond psychosociaal welzijn.

Uit de IDEWE-cijfers blijkt dat ‘ruwere’ sectoren met een sterke hiërarchische structuur er vatbaarder voor zijn. Met die nuance wel dat daar ook sectoren bij horen waarin thuiswerk niet mogelijk was. OSGW kan zich in élke organisatie en élke sector voordoen. Een veel relevantere, en meer hoopvolle, vaststelling is daarom dat bedrijven met een uitgewerkt welzijnsbeleid en goede sociale controle de beste cijfers voorleggen.

Belang van bespreekbaarheid


Een belangrijk onderdeel van dat beleid is bespreekbaarheid. In De Morgen pleitte Hilde daarom voor een cultuur waarin mensen niet afgestraft worden wanneer ze melding van ongewenst gedrag doen. Elke case hoort correct te worden opgevolgd, met het oog op de rechten en waardigheid van alle betrokkenen. Hoewel de academische wereld niet per se méér grensoverschrijdend gedrag vertoont dan andere sectoren, is het wel duidelijk dat daar op het vlak van bespreekbaarheid een specifieke uitdaging ligt: gezien de grote  invloed die een docent of promotor heeft op de toekomst van een student, ligt de meldingsdrempel er heel hoog. Maar in élke sector zijn hiërarchische relaties in mindere of meerdere mate een bemoeilijkende factor en net daarom is de cultuur van bespreekbaarheid zo cruciaal.

“Als neutrale externe preventiedienst zijn wij er om informeel te bemiddelen of om een formele melding te analyseren en de werkgever te adviseren rond gepaste maatregelen.” - Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociaal welzijn bij IDEWE

Een ander sleutelpunt in een goed OSGW-beleid is een goede kennis van de rol van de externe preventiedienst. Die blijkt zowel bij werkgevers als werkgevers nog te vaak onduidelijk, en IDEWE blijft ook daar ijveren voor bewustwording. Hilde De Man: “Wij zijn er om informeel te bemiddelen tussen het slachtoffer, de pleger en de bedrijfsleiding. Bij een heel ernstige en complexe situatie kan een slachtoffer bij ons ook meteen een ‘formeel verzoek’, indienen. Dan maken wij een analyse van de arbeidssituatie, brengen we de risicofactoren van de situatie in kaart, bevragen we getuigen en analyseren we bewijzen om dan de werkgever een onderbouwd advies te geven over de mogelijke individuele en collectieve maatregelen, ook om toekomstige situaties te voorkomen. Het is belangrijk dat ook werknemers hiervan op de hoogte zijn, en dat ze begrijpen dat wij hierin altijd hun welzijn, zowel op individueel als collectief vlak, vooropstellen.”

  • Werkgever? Voor meer informatie over een goed beleid rond grensoverschrijdend gedrag – waar ook pesten en geweld onder vallen – kan u terecht op deze pagina of kan u contact met ons opnemen?
  • Werknemer met vragen of een melding rond grensoverschrijdend gedrag? Contacteer dan uw interne of externe preventieadviseur of een van de andere vertrouwenspersonen van uw organisatie.
  • Journalist? Voor persaanvragen rond dit topic hierrond kan u hier terecht.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen