Terug Instrumenten voor een inclusieve werkplek, met focus op LGBTI+-inclusie

Instrumenten voor een inclusieve werkplek, met focus op LGBTI+-inclusie

- Risicoanalyse | Stress en burn-out | Arbeidsorganisatie | Wetenschappelijk onderzoek | Pesten

Expert Ellen Delvaux

Onderzoeker

PREVENT-project zocht twee jaar naar manieren om te bouwen aan bedrijven vrij van discriminatie en intolerantie

De voorbije twee jaar zochten vijf Europese partners, waaronder IDEWE, in opdracht van de Europese Unie, naar manieren om de discriminatie van LGBTI+-personen op de werkvloer te helpen bestrijden. “LGBTI+-werknemers krijgen nog al te vaak te maken met discriminatie op de werkplek”, zegt onderzoekster Ellen Delvaux van IDEWE. “Dit heeft een negatieve impact op hun gezondheid en welzijn op het werk.”

inclusie

Samen met haar collega Peter Decavele stelde Ellen Delvaux op het slotcongres van het PREVENT-project in Sofia de instrumenten voor waar ze de voorbije twee jaar, samen met een internationaal gezelschap van deskundigen, aan hebben gewerkt. “Dankzij het PREVENT-project konden we instrumenten ontwikkelen om enerzijds de huidige situatie in organisaties in kaart te brengen en anderzijds het diversiteitsmanagement in organisaties te stimuleren en vorm te geven.”

“Onderzoek van de Fundamental Rights Agency uit 2019 heeft aangetoond dat 11% van de LGBTI+-personen discriminatie ervaren in hun zoektocht naar werk en maar liefst 21% van de LGBTI+-werknemers discriminatie ervaren op hun werkplek. Sinds de Europese richtlijn rond veiligheid en gezondheid op de werkvloer werkgevers verantwoordelijk stelt voor het welzijn en de gezondheid van hun werknemers, moeten werkgevers bijgevolg ook een beleid kunnen voeren dat intolerantie en discriminatie tegengaat. Ook al lag de focus op de inclusie van LGBTI+-personen, kunnen de resultaten van ons werk vaak ook toegepast worden op de verschillende soorten van diversiteit die een organisatie rijk is.”

Tools

prevent

Er werden uiteindelijk zes tools voorgesteld die organisaties kunnen gebruiken om hun diversiteitsmanagement vorm te helpen geven.

Organisatiescan

“Met de organisatiescan die we ontworpen hebben, kunnen organisaties een stand-van-zaken maken en achterhalen hoe goed hun organisatie scoort op vlak van diversiteit en inclusie. De scan is opgebouwd rond vijf thema’s die ook terugkomen in één van de e-learnings rond diversiteitsbeleid: algemeen beleid, personeelsbeleid, leiderschap, interne en externe communicatie en netwerken. 
De Excel-gebaseerde tool bestaat uit vragen en stellingen die de deelnemers over hun organisatie moeten beantwoorden. Op basis van het gekozen antwoord krijgen ze feedback die de basis vormt om hierover verder in gesprek te gaan en over te gaan tot concrete acties.”

Risicoanalyse

“Om te kunnen inspelen op risico’s is het belangrijk om ze eerst goed in kaart te brengen. Dit kan gebeuren aan de hand van de psychosociale risicoanalyse met speciale aandacht voor diversiteit en inclusie die we in het kader van dit project ontwikkeld hebben. Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve risicoanalyse komen hierin aan bod. Aan de hand van een concreet stappenplan kan je er meteen mee aan de slag.” 

E-learnings

“Drie e-learnings moeten de kennis en het bewustzijn rond diversiteit en inclusie op de werkplek stimuleren. De eerste is bedoeld voor een zeer brede groep van werknemers en leidinggevenden en moet aanzetten tot reflectie over de voordelen van inclusie en diversiteit. De tweede e-learning is eerder voor beleidsmedewerkers en gaat dieper in op de vijf thema’s die ook in de organisatiescan aan bod komen. Onder communicatie komt inclusief taalgebruik aan bod en onder personeelsbeleid de manier waarop inclusieve vacatures kunnen opgesteld worden. Een derde module heeft het specifiek over LGBTI+-medewerkers en hoe we met hen rekening kunnen houden in het beleid van een onderneming.”

Toolbox 

“Tenslotte is er ook een toolbox beschikbaar, in de vorm van een interactieve pdf, waarin we uitleggen wat de tools zijn die we ontwikkeld hebben en hoe je ze kan gebruiken. Daarnaast verwijzen we naar andere middelen die al beschikbaar zijn voor bedrijven die een organisatiecultuur willen creëren waarin aandacht wordt besteed aan het welzijn van LGBTI+-personen.”  

Verder werken

Het einde van het project is niet het einde van de aandacht die IDEWE aan het thema besteedt. “De komende tijd gaan we binnen de werkgroep Diversiteit en Inclusie bekijken hoe we de instrumenten nog verder kunnen uitwerken en hoe we ze vervolgens in onze dienstverlening kunnen integreren”, aldus Ellen Delvaux nog.

Wilt u uw huidige welzijnsbevraging uitbreiden? Contacteer Ellen Delvaux via ellen.delvaux@idewe.be.

Lees meer over het PREVENT-project.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen