Terug Verplicht sorteren van keukenafval en etensresten

Verplicht sorteren van keukenafval en etensresten

- Wetgeving | Milieu

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

Vanaf januari 2024 voor alle bedrijven, ongeacht of er warme maaltijden worden geserveerd

Vanaf januari 2024 is het voor alle bedrijven in Vlaanderen, ongeacht de sector, de grootte of de activiteit, verplicht om keukenafval en etensresten uit het restafval te scheiden. Deze nieuwe regelgeving bouwt voort op de verplichtingen die sinds 2021 al golden voor onder meer de horeca, scholen en zorginstellingen waar minstens eens per week warme maaltijden werden geserveerd.

Het correct sorteren van keukenafval en etensresten is een gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Afval en draagt bij aan een duurzamere toekomst. Op die manier wordt de fractie die moet verbrand worden nog meer gereduceerd. In plaats daarvan worden keukenafval en etensresten vergist. Het biogas dat daarbij vrijkomt kan omgezet worden in warmte of elektriciteit of kan zelfs worden opgewerkt tot aardgas. Het restproduct van de biogasproductie, compost, wordt ingezet voor een gezondere bodem.

Welk afval hoort thuis in mijn container voor keukenafval en etensresten?

etensresten

De volgende afvalfracties dienen vanaf 1 januari selectief te worden ingezameld als organisch-biologisch afval:

 • schillen, resten en overschotten van groenten en fruit;
 • gekookte, gefrituurde… etensresten;
 • groenten-, vlees-, visresten van soep opgevangen via zeef;
 • koffiedik;
 • brood(resten);
 • eierschalen;
 • keukenrolpapier;
 • papieren servetten;
 • verwelkte snijbloemen;
 • resten van vlees en vis (vetresten …);
 • ontpakte voedingswaren

Vloeistoffen (soep, koffie, sauzen, …) en verpakte voedingsmiddelen kunnen enkel in de container voor keukenafval en voedingsresten als de inzamelaar dat toestaat. Frituurvet en oliën, theezakjes en koffiepads, botjes en beenderen, schelpen van mosselen, snoeihout, … zijn veel voorkomende afvalfracties die NIET thuishoren in de container voor keukenafval en etensresten.

Waarmee moet je rekening houden?

Voor de keuze van een geschikte container neem je best rechtstreeks contact op met je afvalinzamelaar. Inzamelaars hanteren vaak verschillende benamingen voor keukenafval en etensresten (swill, organisch-biologisch afval, voedselafval, …). 

Bij beperkte hoeveelheden (< 80 kg per week) kan je eventueel ook gebruikmaken van de gemeentelijke huishoudelijke ophaalronde voor GFT. Neem contact op met je gemeente om te informeren of je daarvoor in aanmerking komt.

Zorg dat er op de plaatsen met etensresten en voedselafval (keuken, refter, …) afvalbakken aanwezig zijn waarin dit afval verzameld kan worden. Zo vermijd je dat dit afval bij het restafval terecht komt.

Breng je personeel op de hoogte van de nieuwe sorteerverplichting. Zorg voor duidelijke sorteerinstructies en hang ze uit in de buurt van de afvalbakken. Informeer ook zeker bij je afvalinzamelaar voor concrete inzamelinstructies en communicatiemateriaal. 

Maak de afvalbakken regelmatig leeg, zodat geurhinder wordt beperkt. Laat ook de verzamelcontainer regelmatig leegmaken. Bepaal met je afvalinzamelaar de beste ophaalfrequentie. 

Neem deze nieuwe afvalstroom op in het Vlarema-contract dat je met je afvalinzamelaar hebt afgesloten. Elke afvalstoffenproducent die bedrijfsrestafval produceert, is verplicht om met de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van het bedrijfsrestafval een contract te sluiten waarin de afvalfracties en hun vooropgestelde inzamelwijze duidelijk vermeld worden.

Vul je afvalstoffenregister aan met eural code 20 01 08 – biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval.

Contacteer je regionaal kantoor voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen