Terug Stad Beringen

Aantal werknemers: 500

Stad Beringen

Stad Beringen introduceert Het Nieuwe Werken (HNW) bij haar werknemers. Concreet betekent dat: meer autonomie, resultaatgericht werken én nauwer samenwerken met collega’s. Maar om HNW mogelijk te maken, heb je een aangepaste en gezonde werkplek nodig. Zo’n plek had de dienst Stedelijke Werkplaatsen niet. Daarom vroeg Stad Beringen aan IDEWE om een participatief traject op te starten met als einddoel: een vernieuwd en inspirerend gebouw.

De werknemers van de Stedelijke Werkplaatsen zorgen er elke dag voor dat de Stad Beringen er pico bello bij ligt. Ze ruimen onder andere het afval op straat op, maken publieke gebouwen schoon en onderhouden grachten en beken.

De werknemers zijn vaak onderweg, maar hebben ook nood aan een sterke uitvalsbasis. Alleen: het gebouw van de Stedelijke Werkplaatsen dateert al van 1993. En alhoewel de dienst de laatste jaren sterk is gegroeid, evolueerde het gebouw zelf niet mee. Het was dus dringend toe aan renovatie.

Zelfde visie, aangepast traject

“IDEWE had Stad Beringen al geholpen tijdens de ontwerpfase van het nieuwe stadhuis”, vertelt Sofie Michiels, hr-manager bij Stad Beringen. “We hadden toen samen een strategische visie op HNW uitgeschreven, maar voor de Stedelijke Werkplaatsen hadden we toch een
traject op maat nodig. De medewerkers daar voeren andere taken uit dan hun collega’s in het stadhuis. Ze hebben eigen noden en wensen. En IDEWE bracht die voor ons in kaart.”

IDEWE streeft naar multi-inzetbare ruimtes en werkplekken die sociale interacties stimuleren.

Behalve die noden en wensen wil Stad Beringen natuurlijk ook HNW implementeren. Daarom streeft IDEWE naar multi-inzetbare ruimtes en werkplekken die sociale interactie stimuleren.

“Als we willen dat onze medewerkers zich goed voelen op het werk, moeten we voldoende ontmoetingsruimtes voorzien”, aldus Sofie. “Bijvoorbeeld voor een teamoverleg of om rustig met je collega’s te kunnen lunchen. Zo versterk je de band tussen collega’s en het individuele welzijn van de werknemers.”

Evenwicht tussen bricks, bytes en behaviour

Schakelt een organisatie IDEWE in voor een nieuwe werkplekinrichting volgens de HNW-principes? Dan volgen onze experts het 3B-model:

  • bricks: de fysieke werkplek moet de gezondheid en veiligheid van de werknemers beschermen.
  • bytes: de toekomstgerichte werkplek houdt rekening met de toenemende digitalisering.
  • behaviour: de nieuwe manier van werken vraagt om een omschakeling in gedrag en houding van de werknemers.

Om het traject te laten slagen, moeten de drie B’s in evenwicht zijn en elkaar ondersteunen. Graag meer info? Neem contact op met onze experts.

Werknemers geven waardevolle input

Een veranderingstraject heeft meer kans op slagen als het in co-creatie met de werknemers verloopt. Daarom zette IDEWE een participatief traject op poten.

“In het World Café bespraken de deelnemers hoe ze in de toekomst beter konden samenwerken, en op welke manier hun werkplek hen daarbij kon ondersteunen” – Sofie Michiels, hr-manager Stad Beringen

Eerst stuurde IDEWE een digitale enquête uit naar een honderdtal werknemers, om hun wensen en bezorgdheden in kaart te brengen. Vervolgens werden 35 afgevaardigden van de werknemers uitgenodigd om deel te nemen aan een World Café, een gestructureerd gespreksproces om kennis te delen.

“We splitsten de werknemers op in kleine groepjes, en bespraken relevante thema’s”, vertelt Sofie. “Zo onderzochten we samen hoe we de samenwerking en resultaatgericht werken konden bevorderen. En waarom het belangrijk is dat iedere werknemer eigenaarschap opneemt.”

Dat laatste aspect is bij HNW ontzettend belangrijk. De collega’s van de Stedelijke Werkplaatsen zijn vaak onderweg en komen dus regelmatig in contact met burgers. Als zij zich daarbij klantonvriendelijk gedragen, straalt dat af op de hele organisatie. Het is belangrijk dat de werknemers zich daarvan bewust zijn en ambassadeur zijn van onze organisatie.

“De deelnemers aan het World Café beseften ook dat het HNW hen veel kansen biedt. Want ze krijgen meer autonomie en de band met hun collega’s versterkt. Daardoor zullen ze hun werk met nóg meer goesting uitvoeren.”

Het Nieuwe Werken verbetert welzijn op het werk

In 2021 bevroeg IDEWE ongeveer 1.300 werknemers en beleidsmedewerkers naar de impact van HNW op hun welzijn. Daaruit bleek onder andere dat werknemers die flexibel kunnen kiezen wanneer en waar ze hun werk uitvoeren, een lager risico lopen op een burn-out.

Dat betekent natuurlijk niet dat bedrijven die HNW invoeren, meteen ook meer welzijn creëren voor hun werknemers. Er zijn ook andere elementen waar u als werkgever best rekening mee houdt, zoals een goede work-life balance en steun van leidinggevenden.

Onze tip: maak met uw werknemers individuele afspraken over taken, verantwoordelijkheden en flexibiliteit in het werkschema. Als u rekening houdt met hun persoonlijke situatie, is de kans groter dat ze zich gehoord voelen en meer plezier uit het werk halen.

Eerste ontwerp ligt op tafel

IDEWE analyseerde de resultaten uit de enquêtes en het World Café en voerde ook taakanalyses uit, om meer inzicht te krijgen in de organisatie. Daaruit groeide een conceptnota, waarin IDEWE voorstelt om het huidige gebouw grondig te renoveren en uit te breiden. De conceptnota bevat ook een Programma van Eisen: een lijst met voorwaarden waaraan het gebouw moet voldoen om een flexibele en inspirerende werkomgeving te worden.

“De conceptnota werd voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Hun bevoegde diensten onderzoeken nu of het voorstel van IDEWE haalbaar is, of dat een volledige nieuwbouw interessanter zou zijn.”

“Een nieuw gebouw voor de Stedelijke Werkplaatsen vraagt veel voorbereiding. En het volledige proces zal wellicht jaren in beslag nemen. Maar iedereen weet nu dat er veel voordelen aan vasthangen. Dus het is zeker en vast het wachten waard!”