Terug Klantengetuigenis Stad Kortrijk

Aantal werknemers: 1.800

Klantengetuigenis Stad Kortrijk

Bij Stad Kortrijk is elke afdeling anders. Van sportvoorzieningen en zorghuizen tot fuifzalen en ontmoetingscentra. Bram Deruyck moet als preventieadviseur van de stad van verschillende markten thuis zijn. IDEWE staat hem bij. Per vakgebied schakelen ze een expert in. Een ondersteuning die meer dan welkom is. “Heb ik een vraag? Dan levert IDEWE een duidelijk en oplossingsgericht antwoord. Vaak nog op dezelfde dag.”

Bram Deruyck werkt al acht jaar voor Stad Kortrijk, waarvan twee jaar als preventieadviseur. Eerder was hij aan de slag bij het OCMW van de stad. Naast zijn rol als preventieadviseur bij de stad voert hij ook dezelfde functie uit bij vzw Zorg Kortrijk. Die organisatie is verantwoordelijk voor de vijf zorgcentra en de kinderopvang in Kortrijk. Bram moet een breed scala aan vaardigheden beheersen, wat zijn werk uitdagend maakt. Daarom is de ondersteuning van IDEWE van onschatbare waarde voor hem.

Twee Sociaal Medische Teams

Voor een beleid rond afwezigheid op het werk wegens ziekte is een organisatie als Stad Kortrijk gebaat bij de oprichting van een Sociaal Medisch Team. Het ondersteuningstraject bevordert de terugkeer van langdurig zieke werknemers.

Bij Stad Kortrijk bestaat het Sociaal Medisch Team uit twee instanties: het Sociaal Medisch Team Stad Kortrijk/OCMW. En Sociaal Medisch Team VZW. Het team van de Stad Kortrijk/OCMW bestaat uit een directeur Personeel, bijgestaan door twee HR-medewerkers. En een medewerker van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Die richt zich voornamelijk op het welzijn van de medewerkers. Ook werken ze nauw samen met een arbeidsarts van IDEWE.

“Het team van de vzw is iets kleiner. Het bestaat uit een directeur, medewerker personeelsdienst, arbeidsarts van IDEWE en ikzelf. De topics zijn bij beide instanties hetzelfde. Zo focussen we voornamelijk op langdurig zieken, maar ook onderwerpen als werkdruk, agressie op het werk en re-integratietrajecten komen aan bod.”

Zelf een Sociaal-Medisch Team oprichten in je organisatie? Ontdek hoe je het aanpakt en neem contact op met je regionale IDEWE-kantoor voor ondersteuning op maat.

"Veel vacatures geraken niet ingevuld. Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden."

Werkdruk door personeelstekort

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de vzw, die verschillende woonzorgcentra onder haar hoede heeft, is personeelsuitval. Als iemand wegvalt, heeft dat directe gevolgen voor de andere medewerkers. Binnen het Sociaal Medisch Team speelt de arbeidsarts een belangrijke rol om aan te voelen hoe het gaat met een persoon. Als de arts aangeeft dat een medewerker bijvoorbeeld aanleunt tegen een burn-out, zoeken Bram en zijn team op tijd naar een oplossing. Is iemand tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan geeft de arts advies over wanneer de persoon weer aan het werk kan.

“In beide organisaties veroorzaakt het personeelstekort de hoge werkdruk. Veel vacatures geraken niet ingevuld. Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden. In West-Vlaanderen is de werkloosheidsgraad laag, wat de situatie niet vergemakkelijkt.”

Ook neemt bij Stad Kortrijk agressie vanuit de bevolking naar de medewerkers toe. Samen met IDEWE besteedt de stad veel aandacht aan dit topic. Want agressie kan uitmonden in langdurige afwezigheid. En stelt zo de hele organisatie op de proef. “De arbeidsarts en de preventieadviseurs voor psychosociaal welzijn bezoeken elke locatie en zien wat er beter kan. Bijvoorbeeld, door een bureau te installeren bij een vluchtdeur, waardoor iemand meteen kan vluchten als dat nodig is.”

Risicobeheersing op maat van elke afdeling

Stad Kortrijk heeft een kleine interne preventiedienst, maar moet wel 1.800 medewerkers opvolgen. “Ik zie onze organisatie als een industriezone waar kleine kmo’s gevestigd zijn. We bieden verschillende faciliteiten aan, waaronder sportvoorzieningen, zorghuizen, fuifzalen, ontmoetingscentra en meer. Bovendien krijgen we te maken met een divers personeelsbestand. Van arbeiders en bedienden tot telewerkers. De risico’s binnen onze organisatie variëren afhankelijk per sector.”

Daarom heeft Stad Kortrijk een specifiek contract afgesloten met IDEWE. Preventieadviseur Kristof Deprez van IDEWE zit voor een halve dag in Kortrijk op kantoor. “Elke week verzamel ik al mijn vragen voor Kristof. We besteden dan een halfuur aan een open gesprek. Hierin behandelen we de verschillende situaties die zich hebben voorgedaan in die week. Kristof kijkt dan welke preventieadviseurs van IDEWE kunnen helpen. Dit kan gaan van elektriciteit en arbeidsveiligheid tot risicoanalyse brand. Het is handig om één contactpersoon te hebben die de experts in dat bepaald vakgebied aanspreekt.”

"Onze focus ligt op de knelpunten die naar voren komen uit de welzijnsbevraging."

Focus op welzijnsbevraging

Bij Stad Kortrijk besteden ze veel aandacht aan welzijnsbevraging. Want wie gelukkig is op het werk, is productiever. Toch werd er de afgelopen vijf jaar geen risicoanalyse meer uitgevoerd. Bram wil hier nu verandering in brengen.

“IDEWE stelde vragen op en zowel onze welzijnscoördinator, de directeur Personeel en ik gaven onze goedkeuring over de bevraging. De antwoordenenquête is inmiddels afgenomen. Momenteel bekijkt IDEWE Leuven in samenwerking met KU Leuven de resultaten. Vanaf begin december rollen we de eerste resultaten uit bij het personeel. Daarna worden de leidinggevenden op de hoogte gebracht van de volgende stappen zijn. De bevraging is niet enkel informatief, maar we gaan ook daadwerkelijk aan de slag met de knelpunten die uit de resultaten naar voren komen.” 

De arbeidsarts en preventieadviseurs psychosociaal welzijn Tineke Vanyzere en Fien Denijs van IDEWE volgen het proces nauwlettend op.

Breng het welzijn van je werknemers in kaart met een welzijnsbevraging. Contacteer je regionale IDEWE-kantoor en laat je begeleiden door onze experts.

"De antwoorden van IDEWE zijn altijd duidelijk en oplossingsgericht. En gebaseerd op wetgeving. Dat stelt me gerust."

Uitstekende service

De service die Bram van IDEWE krijgt, vindt hij uitstekend. Hij krijgt, vaak nog op dezelfde dag, duidelijke en oplossingsgerichte antwoorden op zijn vragen. “Het stelt me gerust om te weten dat de antwoorden gebaseerd zijn op wetgeving. Op die manier weet ik dat de aanpak juist is. Ik geef toe, zonder de ondersteuning van IDEWE zou het lastig zijn mijn job voor elke afdeling grondig uit te voeren. Je kan niet over alles iets weten.”