Terug Klantengetuigenis Stad Leuven

Aantal werknemers: 1.400 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2012

Klantengetuigenis Stad Leuven

In 2022 ging Cathelijne van der Veer aan de slag als re-integratiecoach bij Stad en OCMW Leuven. Samen met haar collega’s ondersteunt ze werknemers die langdurig ziek zijn. Tijdens hun afwezigheid, wanneer ze willen terugkeren naar het werk én daarna. “IDEWE is een belangrijke partner voor de realisatie van ons re-integratiebeleid,” vertelt Cathelijne.

Cathelijne ondersteunt werknemers op verschillende manieren. Zo gaat ze steeds op zoek naar wat het beste is voor die ene persoon. Iedereen kan bij Cathelijne terecht voor een eerste verkennend gesprek. Werknemers kunnen niet alleen zelf ondersteuning aanvragen. Maar ook via hun leidinggevende of de arbeidsarts van IDEWE. “Hoe sneller een re-integratietraject wordt opgestart, hoe groter de kans dat je de juiste oplossing vindt.”


 "Vertrouwelijkheid staat centraal, maar het is even belangrijk om het belang van de organisatie voor ogen te houden."

Vertrouwelijk coachingsgesprek

Volgens Cathelijne vormt vertrouwen de basis van een goede re-integratie. Alles wat een werknemer in een coachingsgesprek met haar deelt, is vertrouwelijk. 

“De sleutel tot een succesvol re-integratietraject is om zowel het belang van de organisatie als van de medewerker voortdurend voor ogen te houden en beide met elkaar te verzoenen. Op die manier probeer ik de zieke werknemer en de dienst dichter bij elkaar te brengen.”

“Onze arbeidsarts kent al onze werknemers. Als we even vastlopen, ondersteunt ze ons meteen.”

Succesvolle samenwerking en ondersteuning

Cathelijne waardeert de succesvolle samenwerking met dokter Allaer, de coördinerend preventieadviseur-arbeidsarts van IDEWE voor Stad en OCMW Leuven. “Vooral als we vastlopen en niet meer weten wat te doen, is de waarde van deze samenwerking duidelijk merkbaar. Dokter Allaer kent al onze personeelsleden. En zorgt ervoor dat haar collega-artsen de info krijgen die ze nodig hebben.”

Cathelijne en haar collega’s hebben wekelijks contact met dokter Allaer. “Elke drie maanden vindt er een Sociaal-Medisch Team plaats. Tijdens dit overleg bespreken we de situatie van bepaalde werknemers, gezamenlijk met de dokter. Op die manier kunnen we hen ondersteunen met concrete voorstellen.”

Weet Stad of OCMW Leuven dat een werknemer vier weken afwezig zal zijn? Dan krijgt die standaard een brief met alle gegevens van IDEWE, de contactgegevens van de juiste persoon op de personeelsdienst voor praktische vragen, en de mogelijkheid om ondersteuning van Cathelijne te vragen. “Mensen kunnen zelf een afspraak maken. Maar het gebeurt ook dat een leidinggevende, een week nadat iemand ziek is geworden, ons vraagt om contact op te nemen met een werknemer. Dan kan het zijn dat wel al redelijk snel contact opnemen. Alles hangt dus af van de individuele situatie van de persoon. We passen onze aanpak aan op maat, zodat het voor iedereen optimaal is.”

“Een vrijwillig gesprek weigert bijna niemand. Net omdat we geen druk uitoefenen.”

Focus op dialoog

Stadskantoor-Leuven-bureauruimte

Stad en OCMW Leuven hanteren voornamelijk informele re-integratietrajecten. In tegenstelling tot een formeel traject, begint het traject vanuit dialoog op vrijwillige basis. En niet vanuit een verplicht onderzoek bij IDEWE. Deze dialoog, vertrekkend vanuit oprechte interesse, creëert een sfeer van openheid.

“We merken dat het een positief effect heeft bij ons. We vragen mensen om in gesprek te gaan. Als ze niet meteen reageren, is dat hun volste recht. Het is een aanbod ter ondersteuning. We laten echter niemand los en blijven contact leggen om de band tussen werknemer en organisatie levend te houden. Maar ik kan me niemand voor de geest halen die geen gesprek wil. Ik geloof dat dit te maken heeft met het informele karakter van het re-integratieproces. We merken dat een combinatie van oprechte interesse, bezorgdheid en op maat gemaakte inspanningen richting werkhervatting, de beste garantie is voor een succesvolle re-integratie.” 

Een stap voorwaarts

Sinds 2019 werd er stap per stap een traject uitgewerkt. “We zijn tevreden met wat we hebben bereikt. Je voelt dat werknemers aan elkaar doorvertellen wat zo’n traject oplevert voor hen. Ook meer en meer leidinggevenden vinden de weg naar het team van re-integratiecoaches. Daarom werken we een traject uit waarin we leidinggevenden opleiden om hun belangrijke rol in een re-integratietraject te kunnen opnemen. We ondersteunen hen om op een zorgzame en effectieve manier om te gaan met hun (langdurig) zieke werknemers. Complexere casussen nemen de re-integratiecoaches voor eigen rekening.”

 “Op die manier evolueert ook onze samenwerking met IDEWE. Want niet alleen wij, maar ook verschillende leidinggevenden treden steeds meer in dialoog met IDEWE. Een mooie stap voor de toekomst.”
 

Lees meer over re-integratie in ons dossier re-integratie
Zelf werk maken van een gestructureerd re-integratiebeleid? Neem contact op met je regionaal IDEWE-kantoor voor ondersteuning op maat.