Terug Klantengetuigenis Stad Roeselare

Aantal werknemers: 800 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2012

Klantengetuigenis Stad Roeselare

Overheidsinstanties log en saai? Niet bij Stad Roeselare. De instantie is volop in verandering om haar burgers nog beter van dienst te zijn. En die aanpassingen hebben ook hun weerslag op de medewerkers van de stadsdienst. Kris Beerland, intern preventieadviseur, vertelt hoe hij die uitdagingen samen met IDEWE aanpakt.

DIVERSE UITDAGINGEN

Kris: “Ons personeelsbestand is heel uiteenlopend: van technische medewerkers over administratieve en onderwijsfuncties tot maatschappelijk werkers.” Elke functie brengt specifieke gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee: “Onze technisch uitvoerende diensten moeten vooral waken over ergonomie bij heffen en tillen. En het is ook belangrijk dat ze veilig omgaan met arbeidsmiddelen en chemische producten. Bij onze administratieve medewerkers komen de psychosociale aspecten meer op de voorgrond, maar ook ergonomie blijft belangrijk. En daarmee bedoel ik ook cognitieve ergonomie. We proberen afleiding bijvoorbeeld zoveel mogelijk te beperken.” Stad Roeselare richtte een tijd geleden  een centraal meldpunt voor zijn inwoners op. “Dat zorgt voor een heel andere werkwijze waarop we zeker moeten inspelen.”
De grootste uitdagingen op het vlak van preventie en bescherming? “Werkbaar werk handhaven, zeker nu de pensioenleeftijd is verhoogd. Om daarmee als organisatie soepel om te gaan, moeten we ook inzetten op cognitief vlak. Bijvoorbeeld door aangepast werk te voorzien. Niet alleen door de inhoud te wijzigen, maar ook door de duur aan te pakken.” Stad Roeselare schakelde IDEWE in om hen te helpen met die uitdagingen. “Ze helpen ons op verschillende vlakken. We stapten bijvoorbeeld in op het Fit4Work-traject. Zo brengen we het belang van een goede gezondheid gestructureerd onder de aandacht. En dat niet alleen op het werk, maar ook thuis. Daarnaast is re-integratie voor ons van groot belang. Bij zo’n traject staat de medewerker centraal. IDEWE’s arbeidsarts treedt dan op als spilfiguur tussen hem en de werkgever.”

VLOTTE SAMENWERKING

Ook al was het budget beperkt, toch nam Stad Roeselare Fit4Work volledig op in zijn beleid. ”Een bewuste keuze. IDEWE hielp ons om die integratie tot een goed einde te brengen. Ze begeleidden ons met een quickstart: we richtten een projectteam op, en kregen info over de juiste aanpak, de meest effectieve methodes en de eerste stappen om het gezondheidsplan in ons beleid te integreren.” Stad Roeselare voerde nog een behoeftepeiling uit: “Daarvoor kregen we veel info en tips van IDEWE. Zo’n peiling was cruciaal om te weten welke acties nodig waren. Zo waren ze meteen een schot in de roos. We werkten al rond de thema’s gezonde voeding, beweging en veerkracht. Die sessies waren een groot succes.”

Voor Kris maakt IDEWE het verschil: “IDEWE heeft een multidisciplinair team dat proactief meedenkt met onze organisatie. Een voorbeeld? Ze stelden een gericht medisch onderzoek voor. Dat gaat een stap verder dan het klassieke onderzoek: we focussen nog eens extra op een bepaald gezondheidsaspect. Dat leverde enorm veel enthousiaste reacties op.” Ook de samenwerking loopt op wieltjes: “Is er een probleem? Dan staat er meteen iemand klaar met deskundig en praktisch advies. Bovendien werken hun medewerkers vlot samen met onze eigen preventiedienst. Hun grootste troef? Het respect dat ze tonen voor de eigenheid van onze organisatie.”