Terug Werkhervattingspremie als stimulans voor re-integratie

Werkhervattingspremie als stimulans voor re-integratie

- Re-integratie

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

1.725 euro voor werkgever die langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan het werk zet

Van 1 april 2023 tot 31 maart 2025 hebben werkgevers recht op een werkhervattingspremie als ze een werknemer in dienst nemen die al minstens één jaar arbeidsongeschikt is. Het is één van de maatregelen uit de programmawet van 26 december 2022 om werkgevers en werknemers te stimuleren tot re-integratie van  langdurige  zieke werknemers.

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de werkhervattingspremie verhoogd van 1.000 naar 1.725 euro. Deze verhoogde premie wordt toegekend wanneer de werkhervatting ten vroegste gestart is op 1 januari 2024.

werkhervatting

Je hebt als werkgever recht op de premie als je een werknemer, werkloze of zelfstandige, die minstens één jaar arbeidsongeschikt is, tijdens zijn arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk (aangepast) werk aanbiedt. Het werk moet aangepast zijn aan zijn gezondheidstoestand en de adviserend arts van zijn ziekenfonds moet ermee akkoord zijn. 

De werkhervattingspremie is zowel van toepassing op werknemers die voor hun arbeidsongeschiktheid al in dienst waren bij een werkgever, als voor nieuw aangeworven werknemers. 

Minstens drie maanden

Deze premie is aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet de arbeid worden verricht gedurende ten minste drie maanden. Om ervoor te zorgen dat de re-integratie in het arbeidsproces op duurzame wijze gebeurt, worden bepaalde types arbeidsovereenkomsten, zoals flexijobs en gelegenheidswerk uitgesloten. 

De aanvraag gebeurt ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk via de website van het Nationaal Intermutualistisch College. Na de positieve beoordeling van de aanvraag volgt de betaling ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend.

Andere maatregelen om terugkeer naar het werk te bevorderen bij langdurig zieken zijn de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit en premies voor  individueel maatwerk. 

Lees het koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen