Terug Tijdelijke toelatingen voor desinfectiemiddelen in kader van covid-19

Tijdelijke toelatingen voor desinfectiemiddelen in kader van covid-19

- Corona | Milieu | Chemische agentia | Gezonde werkomgeving | Wetgeving

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

Raadpleeg de actuele lijst van tijdelijke toelatingen en toelatingshouders

Naast de lijst van reeds toegelaten biociden heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de bestrijding van het coronavirus een lijst van tijdelijke toelatingen voor desinfectiemiddelen gepubliceerd.

De tijdelijke toelatingen worden toegekend voor een periode van maximaal 180 dagen.

Het op de markt brengen en gebruiken van biociden is onderworpen aan een strikte reglementering. Biociden hebben altijd een erkenning nodig van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vooraleer een bedrijf ze op de markt mag aanbieden. Door een dreigend tekort aan desinfectiemiddelen ten gevolge van de covid-19 epidemie heeft de Belgische overheid beslist om voor biociden, bestemd voor menselijke hygiëne, (productsoort 1, handalcoholgels) en bestemd voor oppervlaktedesinfectie (productsoort 2) tijdelijke toelatingen toe te kennen. De tijdelijke toelatingen worden toegekend voor een periode van maximaal 180 dagen.

De aanvraagprocedure voor een dergelijke tijdelijke toelating en de actuele lijst van tijdelijke toelatingen en toelatingshouders is terug te vinden via volgende link: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-toelatingen.

Openbare apotheken en ziekenhuisapotheken

desinfectie

Openbare apotheken en ziekenhuisapotheken hebben uitzonderlijk en tijdelijk de toestemming om zelf handalcoholgels te bereiden die minstens 70% alcohol bevatten en die bestemd zijn voor menselijke hygiëne. Deze toestemming werd op 20 maart 2020 gepubliceerd (Koninklijk besluit van 18 maart 2020 betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het covid-19). Ze mogen deze handalcoholgels echter enkel verkopen aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die hun RIZIV-nummer kunnen voorleggen. Deze toelating is geldig tot 19 september 2020. De gels moeten bereid worden in grote vaten volgens de aanbevolen voorwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De flacons moeten op het etiket minstens de volgende informatie vermelden:

  • de naam van de handgel : “Handalcoholgel aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie voor het ontsmetten van handen”
  • de samenstelling
  • de naam van de apotheek die de handgel bereid heeft
  • de bereidingsdatum en lotnummer
  • de bewaringsvoorwaarden
  • de tekst: “Enkel gebruik op de huid”, “Elk contact met de ogen vermijden”, “Buiten het bereik van kinderen bewaren”, “Brandbare vloeistof : weghouden van warmte en vuur”
  • de gebruiksaanwijzing: “De handgel op een handpalm aanbrengen en alle oppervlakten van de handen goed inwrijven tot als de huid droog is”

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Volg de updates over het coronavirus ook via onze social mediakanalen Linkedin en Facebook.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen