Terug Toename arbeidsongevallen hield aan in 2017

Toename arbeidsongevallen hield aan in 2017

- Ongevallen voorkomen | Cijferinzichten

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Arbeidsplaatsongevallen stijgen met 0,9%, arbeidswegongevallen met 10,2%

Uit het statistisch jaarverslag van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat de stijgende trend in het aantal arbeidsongevallen, die in 2016 was ingezet, vorig jaar aanhield. Alles tezamen werden in 2017 164.786 aangiften genoteerd. Dat is een algemene stijging van 2,5% ten opzichte van 2016.

We maken een belangrijk onderscheid tussen arbeidsplaats- en arbeidswegongevallen. We zien een toename in beide categorieën. Het aantal arbeidsplaatsongevallen stijgt in 2017 met 0,9% en de arbeidswegongevallen met 10,2%.

Arbeidsplaatsongevallen

Bij de arbeidsplaatsongevallen zien we in 2017, voor de groep van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid en de dodelijke arbeidsongevallen, een daling met 3%. De arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid stijgen echter met 0,75%. De arbeidsongevallen zonder gevolg namen toe met 1,9%.

Arbeidswegongevallen

De arbeidswegongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid of met de dood tot gevolg stijgen in 2017 met 3,8% tegenover 2016. De arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid met 10,6% en de arbeidsongevallen zonder gevolg met 11,7%.

De ongevallen op de arbeidsweg hebben ernstiger gevolgen. 11,3% van de slachtoffers heeft een voorziene blijvende ongeschiktheid. Bij ongevallen op de arbeidsplaats is dat 9,5%.

De jongste en de oudste werknemers

De werknemers uit de leeftijdscategorie 20-29 jaar kennen een meer dan gemiddelde ongevalgraad. De gevolgen zijn weliswaar minder zwaar. Dat is deels te verklaren doordat men op jonge leeftijd sneller/beter herstelt dan op latere leeftijd.

Bij de groep jonger dan 20 jaar (3%) ligt het aantal ongevallen per 1.000 ver boven het gemiddelde. Dat geldt ook voor het aantal arbeidsplaatsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid. Bij de 60-plussers daalt het aantal arbeidsplaatsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid voor het eerst onder het gemiddelde.

Uitglijden en struikelen

Uitglijden en struikelen vormen de voornaamste oorzaak van ongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid of dodelijk gevolg.

 

Lees hier onze aanbevelingen om arbeidsongevallen te voorkomen.

 

Voor ondersteuning op maat van uw organisatie kan u ook altijd contact opnemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen