Terug Vergeet niet om de luchtfilter water te geven

Vergeet niet om de luchtfilter water te geven

- Chemische agentia | Infrastructuur | Metingen

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Planten op kantoor zijn een goed idee

De lucht in binnenruimtes bevat doorgaans heel wat vervuilende stoffen die een invloed kunnen hebben op onze gezondheid. Verschillende studies hebben aangetoond dat planten heel wat van die vluchtige organische stoffen (VOF’s) kunnen wegfilteren. Op voorwaarde dat planten en plantenbakken goed onderhouden worden.

Meubels, elektronische apparatuur, verf, inkt papier, verbruiksgoederen, … verspreiden zonder dat we daar erg in hebben VOF’s in onze leef- en werkruimtes. Studies hebben uitgewezen dat de aanwezigheid van deze gassen steevast ver onder de grenswaarden liggen. Toch valt niet uit te sluiten dat sommige mensen er gevoeliger aan zijn dan anderen en er bijgevolg toch bewust of onbewust gezondheidsnadeel van ondervinden. Dat kan gaan van geurhinder tot irritatie van ogen, huid en keel tot chronische vermoeidheid. Van een van die stoffen, benzeen, weten we bovendien dat langdurige blootstelling kanker kan veroorzaken.

Onderhoud is essentieel

Onderzoek van onder meer NASA heeft aan het licht gebracht dat kamerplanten precies die stoffen als voeding gebruiken. Door hen in de binnenruimtes te plaatsen zorgen ze bijgevolg voor een efficiënte filtering. Eén plant per 10 m2 kantooroppervlakte is daarbij de norm.

“Een geschikt binnenklimaat en voldoende lichtinval is een belangrijke voorwaarde om de planten in goede conditie te houden”, zegt disciplineverantwoordelijke Jan Van Bouwel van IDEWE. “Bij het plaatsen van planten op kantoor is het immers van groot belang dat zowel de planten als de plantenbakken goed onderhouden worden. Slecht onderhouden plantenbakken en planten in slechte conditie kunnen, door groei van schimmels en bacteriën,18 zelfs nadelige effecten hebben op de luchtkwaliteit. Vraag daarom vooraf steeds raad aan een expert. Hij kan u vertellen of uw kantooromgeving geschikt is, welke plantensoorten er thuishoren en hoe ze verzorgd moeten worden.”

Planten volstaan niet

Uiteraard zijn planten geen vrijbrief om de luchtventilatie achterwege te laten. In 2016 werden daarover nieuwe algemene basiseisen opgenomen, die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor kantoorgebouwen.

“De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers in de werklokalen over voldoende verse lucht beschikken, rekening houdend met de werkmethoden en de door de werknemers te leveren lichamelijke inspanningen. Hiertoe neemt de werkgever de nodige technische of organisatorische maatregelen opdat de CO2-concentratie in deze werklokalen lager is dan 800 ppm, tenzij deze kan aantonen dat dit om objectieve en gegronde redenen niet mogelijk is. In elk geval mag de CO2-concentratie in deze werklokalen nooit hoger zijn dan 1200 ppm.”

Meer weten over metingen in uw werkomgeving? Stel uw vraag aan onze experts.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen