Terug CO2-meter is een uitstekend hulpmiddel in de heropstart

CO2-meter is een uitstekend hulpmiddel in de heropstart

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Wetgeving

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Verplicht bij de heropstart van horeca en fitnesscentra vanaf 9 juni

Als klanten vanaf 9 juni hun vertrouwde horecazaak of fitnesscentra opnieuw binnen mogen, zullen ze vaststellen dat het interieur alvast op één plek veranderd is; er zal immers een CO2-meter aangebracht zijn. “Een goede beslissing”, zegt disciplineverantwoordelijke arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE. “Het toestel meet de CO2-concentratie in de lucht en geeft daarmee ook aan of de ventilatie volstaat om coronabesmetting te voorkomen.”

heropening fitness

De verplichting om een goed zichtbare CO2-meter te installeren is een voorwaarde om horeca en fitnesscentra opnieuw op te starten. “We weten al lang dat het coronavirus zich niet alleen via speekseldruppels, maar ook via aerosolen door de lucht verspreidt”, aldus Jan Van Bouwel. “Om binnen een besmetting te vermijden, volstaat de anderhalvemeter-maatregel daarom niet. Aerosolen kunnen zich soms tot acht meter ver verspreiden en een tijd in de lucht blijven zweven. Daarom is een goede ventilatie van binnenruimten onontbeerlijk.”

Een concentratie van 900 ppm (CO2-deeltjes per miljoen) wordt algemeen aanvaard als een gezonde richtwaarde voor binnenruimtes. In cafés, feestzalen of sportcentra zal de lucht dan ook niet méér CO2-deeltjes mogen bedragen. 

Twee mogelijke maatregelen

co2-meter

“In de lucht die we inademen zitten altijd ongeveer 400 ppm maar aangezien onze longen de zuurstof uit de lucht halen, is de concentratie CO2 in uitgeademde lucht veel groter. Als we dus met veel mensen in een slecht geventileerde ruimte verblijven, zal de CO2-concentratie snel stijgen. Aangezien corona verspreid wordt via uitgeademde lucht, waarin aerosolen met het virus zitten, geeft de CO2-meter een goede indicatie van het risico.”

CO2-meters die in de handel te koop zijn, zijn bij voorkeur uitgerust met twee alarmniveaus. Een oranje alarm bij 800 ppm om te verwittigen dat de maximale waarde van 900 ppm nadert en een rood alarm bij 1.000 ppm. In dat geval kan u twee maatregelen nemen: meer ventileren door bijvoorbeeld extra ramen open te zetten, bij voorkeur in wanden tegenover elkaar om meer tocht te creëren. Of de bezetting verminderen, wat in een restaurant of café wellicht minder evident is.”

Om klanten en bezoekers een geruster gevoel te geven, moet de CO2-meter opgehangen worden op een goed zichtbare plaats. In het geval zich een probleem voordoet, zal iedereen het appreciëren als u als uitbater meteen open kaart speelt en goed communiceert over de maatregelen die u neemt. 

Afhankelijk van de verdere uitrusting en connectiviteit van de toestellen kosten CO2-meters tussen de 150 en 300 euro. 

Lees in een eerder artikel dat we hierover publiceerden meer over de plaatsing van de toestellen.

Luchtreinigers

Ook luchtreinigers kunnen hun functie hebben in het coronaveilig maken van een binnenruimte. “De basis zal echter altijd een goede ventilatie blijven. Luchtreinigers zijn immers toestellen die binnenlucht aanzuigen en zuiveren en vervolgens terugblazen. Ze kunnen hoogstens helpen waar de ventilatie onvoldoende werkt maar hun werking zal sowieso goed gemonitord moeten worden.”

Deze week verscheen in het Staatsblad een ministerieel besluit met de voorwaarden waaraan luchtzuiveringssystemen moeten voldoen. Er komen immers steeds meer mobiele en niet-mobiele producten op de markt die gevaarlijk of niet zo efficiënt zijn tegen de verspreiding van het coronavirus als de producenten beweren. Zo zijn luchtzuiveringsystemen die met rechtstreekse uv-straling, ionisatie of koud plasma werken of die corona met ozon te lijf gaan, binnenkort verboden. Bedrijven die luchtzuiveringssystemen willen verkopen, zullen die bij de FOD Volksgezondheid moeten laten registreren, zodat er een beter toezicht op de markt kan worden uitgeoefend.

Het nieuwe MB is vanaf 28 mei voor zes maanden van kracht.

Lees meer over ventilatie in tijden van corona.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen