null Het prioriteitenlijstje om een werkruimte coronaproof te maken

Het prioriteitenlijstje om een werkruimte coronaproof te maken

- Biologische agentia | Arbeidshygiëne | Infrastructuur

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Respecteer de basisregels en ventileer

Er zijn intussen heel wat aanwijzingen dat de overdracht van het coronavirus, via de lucht, mogelijk is over een afstand van meer dan de social distance ‘anderhalvemeter’, zeker in binnenomgevingen met onvoldoende ventilatie. Naast het respecteren van de gekende basismaatregelen is maximaal ventileren van binnenruimtes daarom essentieel.

Het is moeilijk om binnenruimtes met elkaar te vergelijken. De grootte, de inrichting, de ventilatie en de bezettingsgraad zal immers steeds verschillend zijn. Algemeen geldt dat hoe groter de binnenruimte is en hoe beter de ventilatie, hoe meer de uitgestoten viruspartikels verdund worden en hoe kleiner het risico op besmetting zal zijn. Geen enkele werkplek is echter coronaveilig zonder dat ook de basismaatregelen gerespecteerd worden.

Respecteer de basismaatregelen

mechanische ventilatie

Afstand bewaren en de handen regelmatig ontsmetten, zijn in alle omstandigheden een essentiële preventiemaatregel tegen COVID-19. Het coronavirus verspreidt zich via speekselpartikels die bij spreken, hoesten en ademen vrijkomen. Grotere speekseldruppels, die besmet kunnen zijn met het virus, vallen neer binnen een afstand van 1,5 m, waardoor voorwerpen en oppervlakten besmet kunnen worden, die anderen op hun beurt kunnen aanraken. Ook via de handen kan je besmettingen overdragen na aanraking van de mond of de slijmvliezen.

Daarom: zorg ervoor dat uw werknemers en bezoekers zich bewust zijn van de basisregels.

  • Was en ontsmet geregeld je handen.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek, die je vervolgens meteen weggooit. Gebruik bij gebrek daaraan, je elleboog.
  • Hou anderhalve meter afstand.
  • Draag een masker waar het moet of waar je de social distance niet kan respecteren.
  • Ontsmet regelmatig de hightouchoppervlakken en verhoog de algemene reinigingsfrequentie.

Een mogelijke leidraad die bij de inrichting van de kantoren gevolgd kan worden voor COVID-veilige werkplekken is het Nederlandse NEN 1824-Covid-19. Daaruit blijkt dat elke werknemer een werkruimte van 4 tot 8 m2 moet hebben, afhankelijk van looppaden en aanwezige afscherming … In een vergaderruimte geldt minimum 5 m2 per persoon. 

Denk ook hieraan:

  • Werk met een lagere bezettingsgraad en laat mensen maximaal telewerken.
  • Werknemers met COVID-19-symptomen blijven thuis en moeten een dokter raadplegen en de quarantaineregels respecteren.
  • Overweeg eventueel om op risicoplaatsen, waar veel mensen samenkomen, de lichaamstemperatuur te controleren.

Zorg voor voldoende ventilatie

poetsen hightouchoppervlakken

Naast het respecteren van de basismaatregelen, is het ventileren van de binnenruimtes essentieel. Ook los van de coronapandemie zijn de normen daarvoor opgenomen in de Codex Welzijn op het werk. Ventileren kan zowel door natuurlijke (vensters en deuren openzetten) als door mechanische ventilatie, of door een combinatie van beide.

In geval enkel geventileerd wordt met een mechanische ventilatie, moet het ventilatiedebiet minimum 40 m3 uur/persoon verse lucht bedragen. In elk geval moet de CO2-concentratie op de werkplek steeds onder de 900 ppm blijven. Eventuele hogere toegelaten waarden, tot 1200 ppm na uitschakelen van de vervuilende bronnen, zijn niet van toepassing in COVID-tijden. 

Om na te gaan of een ventilatie-installatie voldoende ventileert bij de beoogde bezettingsgraad, kan u simulaties uitvoeren met een CO2-simulator, die ter beschikking is via de website van de BSOH, of kan u CO2-metingen uitvoeren.

Een degelijke CO2-meter, die over een alarm beschikt, komt daarbij goed van pas. Voor het geval uw centraal beheersysteem daar niet mee uitgerust is, koopt u een degelijke meter al voor 150 tot 200 euro. Om niet in elk lokaal een CO2-meter te moeten plaatsen, kan u homogene groepen maken van lokalen met dezelfde ventilatie en oriëntatie, hetzelfde volume en van een vergelijkbare maximale bezetting. 

De buitenlucht bevat normaal rond de 400 ppm CO2. Als blijkt dat de CO2-concentratie in de binnenomgeving meer dan 400 ppm hoger ligt dan die van de buitenlucht, dan dient u ofwel het ventilatiedebiet of de frequentie waarop u intensiever kan verluchten (bijvoorbeeld tussen twee lesuren) te verhogen of moet de bezetting van de ruimte verlagen.  

Bijkomende risicoverlagende ingrepen

De Codex Welzijn op het werk voorziet dat u voor bijkomende risicoverlagende ingrepen op korte, middellange of lange termijn een actieplan met tijdspad opmaakt. Streven naar conformiteit met de REHVA-richtlijnen is daarbij aangewezen.

Bekijk het webinar dat we hierover organiseerden

Contacteer onze experten voor meer informatie of advies op maat.