Terug Werken we beter thuis of op 1,5 meter?

Werken we beter thuis of op 1,5 meter?

- Wetenschappelijk onderzoek

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Lode Godderis en Liesbeth Daenen presenteerden een webinar over telewerk voor EU-OSHA

Het Europese agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk organiseerde vorige week een digitaal symposium over telewerken tijdens een pandemie. Algemeen directeur Lode Godderis en onderzoeker Liesbeth Daenen van IDEWE zochten in hun presentatie naar de voor- en nadelen van telewerken en wezen op het belang van een evenwichtig telewerkbeleid.

single parents children

Telewerken is een zeer belangrijk instrument in de strijd tegen COVID-19. Door de toenemende mobiliteitsproblemen, het zoeken naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven en de toegenomen flexibiliteitseisen voor organisaties, zat telewerk de jongste jaren echter al in de lift. Het percentage werknemers dat in de Europese Unie tenminste soms telewerkt, steeg van 5,2% in 2009 tot 9% in 2019. Vorig jaar explodeerde het aantal fulltime thuiswerkers tot naar schatting 40%. En dat bleef niet zonder gevolgen voor zowel de mentale als de lichamelijke gezondheid van de werknemers. 

Sociale steun

safety climate

Uit een studie bij 669 telewerkers bleek dat bij het begin van de eerste Belgische lockdown, in maart, 31% van de telewerkers last had van sociale disfunctie, 43% ervoer gevoelens van angst en depressie. Dat was vooral het geval bij alleenstaande ouders die telewerken moesten combineren met de zorg voor kinderen. Telewerkers die duidelijke informatie kregen over de COVID-19-procedures en voldoende sociale steun van hun leidinggevenden, waren meer tevreden over hun baan. Andere studies toonden onder meer aan dat de mate van telewerken negatief samenhangt met de sociale steun van collega's. Terwijl sociale steun nochtans een belangrijke factor is voor werkbetrokkenheid en het voorkomen van emotionele uitputting, cynisme en cognitieve stress. 

Fysieke gezondheid

OptiDesk, het online lichamelijke klachten risicobeoordelingsinstrument voor kantoormedewerkers en telewerkers van IDEWE, toonde aan dat, van maart tot juni 2020, meer dan de helft van de telewerkers pijn in de nek (54%) of rug (56%) had. 55% van de telewerkers gaf aan dat deze klachten werkgerelateerd waren. 
De hoge cijfers zijn mede te verklaren door de snelle omschakeling naar het noodkantoor bij het begin van de eerste lockdown. Negen van de tien telewerkers had problemen met het correct instellen van de bureaustoel en bij 48% van de telewerkers was de bureauhoogte niet correct ingesteld. In een klassieke kantooromgeving is dat respectievelijk 73% en 22%. 
Ook het langdurig zitten werd erger door het telewerken, ook al ‘zaten’ telewerkers nu niet meer in de file. 80% van de telewerkers bleef gewoonlijk meer dan een uur achter het computerscherm zitten, zonder enige pauze of onderbreking. 

Lessen trekken

Thuiswerken kan voordelen opleveren, zoals tijdswinst, minder ‘pendelstress’, een beter evenwicht tussen werk en privéleven, een hogere productiviteit en een betere concentratie. Maar om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van telewerkers te optimaliseren, moeten lessen getrokken worden. 
Zo is het belangrijk om via open communicatie te werken aan een bedrijfscultuur, met wederzijds vertrouwen, sociale steun en autonomie, waarin telewerken ingebed zit. Een activity-based werkomgeving, met afspraken over output, resultaten en bereikbaarheid, kan daar het gevolg van zijn. Taken die concentratie vereisen kunnen dan rustig thuis gebeuren, terwijl het kantoor gereserveerd is voor taken die samenwerking vergen. Ook inspirerende plekken op locatie en in de natuur kunnen daarin een functie krijgen.

Bekijk de presentaties van het webinar ‘Telework in a global pandemic’. 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen