Terug Winter op de werf?

Winter op de werf?

- Optimale Werkomgeving | Gezonde werkomgeving | Ongevallen voorkomen | Beheersing van uw risico's | Fysische agentia | Bouw

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Neem uw voorzorgen

Winterweer zorgt ervoor dat op bouwwerven en voor de mensen die er werken, de veiligheids- en gezondheidsrisico’s verhogen. Heeft u al nagedacht welke preventiemaatregelen u straks zal nemen voor uw werknemers? We sommen er enkele op om u te inspireren.

Bij koude, regen, sneeuw en vorst is uitglijden en vallen sneller gebeurd.

Tijdens de wintermaanden wordt wie in de bouwsector werkt, vaak aan extreem, lage temperaturen blootgesteld en dat verhoogt risico’s op onderkoeling of zelfs bevriezing. Daarnaast kunnen winterse weersomstandigheden ook het risico op ongevallen vergroten. Bij koude, regen, sneeuw en vorst is uitglijden en vallen sneller gebeurd.

Maar niet alleen de mens voelt de gevolgen van het winterweer. De koude heeft ook een invloed op sommige stoffen en bouwmaterialen. Daardoor reageren ze vaak anders dan in normale omstandigheden en dat kan een slechte uitvoering van het bouwwerk en extra risico’s met zich meebrengen.

Evalueer de risico’s en stel preventiemaatregelen op

Tijdens de wintermaanden wordt wie in de bouwsector werkt, vaak aan extreem, lage temperaturen blootgesteld en dat verhoogt risico’s op onderkoeling of zelfs bevriezing.

De verplichting van elke werkgever om de risico’s te analyseren waaraan zijn werknemers blootgesteld worden, impliceert ook dat hij de risico’s die met het koude weer te maken hebben in kaart brengt, in relatie tot de werkbelasting die met de verschillende taken gepaard gaan. In de bouw voert men werkzaamheden uit van half zwaar tot zeer zwaar. Dit veronderstelt dat werkgevers respectievelijk vanaf 14°C en vanaf 10°C maatregelen moet nemen. Deze maatregelen kunnen zowel technisch of organisatorisch zijn.

We sommen hieronder een aantal maatregelen op die uw werknemers beter beschermen:

Voorzie technische maatregelen die de blootstelling beperken

 • Zorg voor een mobiele verwarmingstoestel in de onmiddellijke werkzone.
 • Voorzie een sociale ruimte (werfkeet) op een minimumtemperatuur van 20°C. 
 • Weer de koude wind door uw werkplek met folies of zeilen af te schermen.

Herorganiseer uw werkzaamheden

 • Beperk zwaar fysiek werk om hevige transpiratie en daaropvolgende afkoeling te voorkomen.
 • Probeer zo veel als mogelijk op beschutte werfplekken te werken, bijvoorbeeld aan de zonnekant.

Voorzie een alternatieve werkmethode

 • Probeer zoveel mogelijk voorbereidend werk in de ateliers uit te voeren.

Beperk de duur en intensiteit van blootstelling aan koude

 • Zorg er – via een rotatiesysteem – voor dat uw werknemers buiten- met binnenwerk kunnen afwisselen.

Pas de werkroosters aan en voorzie rusttijden

 • Laat uw personeel regelmatig in verwarmde lokalen pauzeren.

Zorg voor de juiste PBM’s en werkmiddelen

 • Gebruik handwerktuigen met weinig thermisch geleidingsvermogen of materiaal dat met handschoenen gebruikt kan worden.
 • Kijk erop toe dat u en uw personeel aangepaste kledij, schoenen en/of PBM’s dragen. Die moeten isolerend, waterdicht, (af-)sluitend en ademend zijn.
 • Kleed u in laagjes: doe meerdere kledingstukken boven elkaar aan.
 • Zorg dat uw werknemers droge vervangkleding bij zich hebben, of voorzie dit voor hen. Laat ze zich omkleden van zodra de kleding nat geworden is.

Voorzie aangepaste dranken

 • Bied soep of chocolademelk als warme drank aan.
 • Verbied alcoholische dranken: alcohol verhoogt het warmteverlies van het lichaam.
 • Vermijd tabak, gesuikerde dranken en te veel en sterk cafeïne houdende dranken. Cafeïne zorgt immers voor meer vochtverlies.

Informeer tijdig

U kan wellicht ook uw werf veiliger maken.

 • Zorg voor een veilige en verlichte toegangszone naar en op de werf.
 • Plaats bijvoorbeeld antisliproosters of strooi grind om uitglijden te voorkomen.
 • Inspecteer geregeld alle werkvloeren en werkoppervlakken en maak ze ijsvrij. Vergeet hierbij zeker niet de steigers en ladders.

Zorg er ook voor dat uw werknemers op de hoogte zijn van de risico’s en over de preventiemaatregelen die u getroffen heeft. Een infosessie over het werken in is sowieso een goed idee.

Meer weten? Neem contact op met IDEWE voor specifiek medisch advies, of vraag om een risicoanalyse van uw werf te maken, en een winterpreventieplan op te stellen.

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen