Terug Zomermaanden extra belastend voor werknemers in koude ruimten

Zomermaanden extra belastend voor werknemers in koude ruimten

- Fysieke belastingen | Gezonde werkomgeving | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Expert Olga Gerbosch

Preventieadviseur arbeidsarts

Arbeidsarts heeft het laatste woord

Voor werknemers die in koude omstandigheden hun dagtaak uitoefenen, is de combinatie met warme omgevingstemperaturen extra belastend. Uitgerekend in de zomerperiode is het noodzakelijk om heel alert te zijn en extra aandacht te besteden aan hun welzijn. 

Elke werkgever is verplicht om het welzijn van zijn werknemers te bevorderen en moet met dat doel een risicobeheersysteem uitbouwen tot op het niveau van de werkposten en de individuele werknemers.

Werknemers die om hun dagtaak uit te voeren regelmatig aan temperaturen van minder dan 8 graden Celsius blootgesteld worden, zijn onderworpen aan medisch toezicht. Dat geldt dus zeker voor werknemers die voor hun arbeid een groot deel in koelruimtes of bij diepvriestemperaturen doorbrengen. “Werkgevers moeten onder meer ook een risicoanalyse van de thermische omgevingsfactoren uitvoeren”, zegt arbeidsarts Olga Gerbosch van IDEWE. “Dan gaat het onder meer over het in kaart brengen van parameters zoals: luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en luchtstroomsnelheid. Met die gegevens heb je de informatie in handen om op de werkposten de gepaste preventiemaatregelen te bepalen.”

Afspraken op werkpostniveau

koele heftruck

De wetgever heeft een paar algemene principes vastgelegd maar in hoofdzaak is het aan het overleg tussen werkgever en werknemer om af te spreken hoe het werk van werknemers op koudeplekken geregeld zal worden. 

“Er zijn algemene afspraken op basis van de fysieke werkbelasting en de temperatuur. Zo is de minimumtemperatuur voor zeer licht, zittend werk 18 graden Celsius, voor zwaar werk waarbij frequent moet getild worden, is dat 12 graden. Als er werk moet uitgevoerd worden onder die temperatuurlimiet, is het aan de werkgever om preventiemaatregelen uit te werken. Dat kan gaan over extra pauzes om op te warmen of het ter beschikking stellen van warme dranken. Voor werknemers die frequent in diepvriezers of koelcellen aan de slag zijn, zullen die maatregelen vanzelfsprekend nog specifieker zijn. In dat verband kunnen ook criteria zoals de seizoenschommelingen in rekening gebracht worden. In de winter bedraagt het temperatuurverschil tussen de diepvries en buiten ongeveer 30 graden Celsius. In de zomer is dat vaak 50 graden. De gevoelstemperatuur, als mensen buiten komen en de zon schijnt of de koudeafdeling betreden in de koudestroom van de windturbines, maakt dat de overgang vaak nog kouder aanvoelt. Het is in die omstandigheden belangrijk dat werknemers de kans krijgen om zich in een veilige ruimte om te kleden en beschermende kledij aan- of uit te trekken. De werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen zullen aan die extreme omstandigheden aangepast moeten worden.”

Op individueel niveau

De arbeidsarts heeft in heel de regeling het laatste woord. “Wellicht zal de arts bij het opstellen van de werkregeling voor extreme omstandigheden ook al advies hebben uitgebracht maar uiteindelijk zal hij of zij ook aan de hand ven het periodiek medisch toezicht bepalen of de maatregelen voor een bepaalde werknemer volstaan. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de arts bijkomende maatregelen op individueel niveau opleggen maar die kunnen in overleg ook veralgemeend worden.”

We hebben een brochure samengesteld over Werken in de koude.
U kan ze hier downloaden

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen