Klokkenluidersmelding

De Belgische klokkenluiderswet van 28 november 2022, verplicht ondernemingen vanaf 250 medewerkers om een kanaal te voorzien om wantoestanden en fraude te melden. Deze wet is ontstaan door een Belgische omzetting van de ‘EU-whistleblower protection directive’.

Naar aanleiding van deze wetgeving, hebben we bij IDEWE de nodige maatregelen getroffen om dit wettelijk verplicht meldingspunt te voorzien.
Dit meldpunt geldt voor personen met actuele of vroegere beroepsactiviteiten bij Idewe: werknemers, zelfstandigen die bij Idewe werken, aandeelhouders en bestuurders, directie, bestuursorgaan, toezichthoudend orgaan, vrijwilligers, stagiairs, personen met een inmiddels beëindigde werkrelatie, personen wier werkrelatie nog moet aanvangen zoals sollicitanten.
Het gaat dus niet over bij IDEWE aangesloten klanten of werknemers van deze klanten. 

Wil je een vermoeden of vaststelling van wantoestanden en fraude melden? Dan kan je dit door een registratie via deze link: https://idewe.integrity.complylog.com. Je kan hierbij ook kiezen om de registratie anoniem te doen. Zodra je een melding hebt gemaakt, ontvang je een token waarmee je de status kan opvolgen. Daarnaast ontvang je steeds binnen de zeven kalenderdagen een ontvangstbevestiging. Onze bedrijfsjurist onderzoekt en behandelt onpartijdig iedere melding. Binnen de drie maanden na ontvangst, informeren we jou over de stappen die we ondernomen hebben.

De vertrouwelijkheid en bescherming van jou, als melder, zijn essentiële componenten van deze nieuwe wetgeving. Ons klokkenluiderskanaal garandeert dan ook een vertrouwelijke behandeling voor iedere melding. Jouw identiteit wordt in dit proces niet vrijgegeven door onze bedrijfsjurist en je zal op geen enkele wijze nadeel ondervinden van jouw melding.