Terug ACT NOW

ACT NOW

- Milieu | Energie

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Hoe als school reageren op de klimaateis van de leerlingen?

Al meer dan 2 maanden komen scholieren en studenten op straat om meer aandacht te vragen voor het klimaat. Maar wat doet u hiermee als school? Stimuleren of demotiveren? Of overgaan tot acties in uw eigen school?

Walk your talk

Energiestickers

We ontwikkelden sensibiliseringsstickers rond energie- en milieubesparende tips.

Met deze stickers zitten we volledig op het spoor van ‘nudging’. We sturen het gedrag via een niet-dwingende prikkel en zetten leerkrachten en scholieren aan om een juiste keuze te maken, zonder andere opties uit te sluiten. Het is een positieve stimulans om gewenst gedrag te stellen.

 

Lesmateriaal: Duurzame school

Daarnaast ontwikkelde Groep IDEWE de ‘duurzame school’.

Het bestaat uit een vouwblad dat tot een maquette van een schoolgebouw omgetoverd kan worden en een leerpakket om met leerlingen uit de lagere school mee aan de slag te gaan. Leerlingen ontdekken op een speelse manier waar energiebesparing te halen valt binnen het domein van hun schoolgebouw.

Wenst u hiervan gebruik te maken dan kan u terecht bij energie@idewe.be.

   

Coaching voor een duurzaam beleid

Stickeren is één ding. Idealiter past dit sensibilisatiemateriaal binnen een coachingstraject op maat van school.

Het coachingstraject ziet er als volgt uit:

  • Intakegesprek: tijdens het gesprek met de werkgever (directie, preventieadviseur,…) kiezen we de doelstellingen van het traject. De thematieken waarop gesensibiliseerd en bevraagd wordt, worden vastgelegd.
  • Meeting: energieambassadeurs (per schoolgebouw, -afdeling, -verdieping,…) worden samengebracht en ingelicht over de sensibiliseringsacties. Er wordt geduid welke impact het menselijk gedrag heeft op het energie- en milieubesparende tips in de school.
  • Bevraging: het onderwijspersoneel en de scholieren worden digitaal bevraagd op hun gedragingen met betrekking tot energie en milieu op school. Deze bevraging is een nulmeting van het energiebewustzijn van de medewerkers.
  • Coaching: de sensibilisatieactie start op school. Het onderwijspersoneel en de scholieren worden op de hoogte gebracht van de acties die gepaard gaan met een stickering. Elke thematiek wordt gespreid over een periode van 2 à 3 weken, zodat er voldoende tijd is om deze inzichten en toepassingen te installeren.

Wilt u het energie- & milieu beleid in uw onderwijsinstelling duurzaam aanpakken? Een antwoord op concrete vragen?

 

Deel uw uitdaging met onze energie- en milieu-experten

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen