Terug Belangrijke wijzigingen in de asbestregels van de Codex

Belangrijke wijzigingen in de asbestregels van de Codex

- Gezonde werkomgeving | Asbest | Milieu | Gevaarlijke stoffen

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Contacteer ons erkend asbestlabo voor een betere bescherming van de veiligheid en gezondheid van uw werknemers

Het KB van 12 februari 2023 omvat belangrijke verduidelijkingen en aanvullingen bij de bestaande bepalingen over de asbestinventaris, de metingen, het werkplan en de asbestverwijdering. Deze aanpassing van de Codex treedt in werking op 9 maart 2023.

asbest

De Codex over het welzijn op het werk is een verzameling van regels die de veiligheid en gezondheid van werknemers moet beschermen. Een van de onderwerpen die worden behandeld, is asbest. Asbest is een product dat decennialang ontelbare toepassingen heeft gekend vooraleer dat werd verboden. De blootstelling aan asbest kan immers ernstige ziekten veroorzaken. Vandaar dat werkgevers al sinds 1995 verplicht zijn een asbestinventaris op te maken voor hun werkplaatsen. 

“Het KB tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee”, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE. “Ze hebben betrekking op de inhoud en uitvoering van de asbestinventarisatie, de actualisatie van de asbestinventaris, de verantwoordelijkheden met betrekking tot het asbestonderzoek bij werken en de toewijzing en uitvoering van luchtmetingen bij asbestwerken en de toepassing van verwijderingstechnieken.”

Update bij elke verandering

Voortaan verplicht de Codex werkgevers niet alleen om de asbestinventaris jaarlijks te actualiseren, dat moet ook na elke gebeurtenis of actie die aanleiding geeft tot een verandering in de toestand van het aanwezige asbesthoudend materiaal. Het wijzigingsbesluit beschrijft nu ook hoe de asbestinventaris en monsterneming moet uitgevoerd worden. Ook de rol van de preventieadviseur en de arbeidsarts bij de asbestinventaris wordt verduidelijkt. 

Asbestinventaris bij werken

microscoop

Voor aanvang van werkzaamheden moet de werkgever-opdrachtgever zorgen voor een uitbreiding van de visuele asbestinventaris. Ook asbest(materiaal) dat aanwezig is op plekken die moeilijk bereikbaar zijn moeten dan onderzocht worden. Onderaannemers moeten vooraf alle nodige maatregelen treffen om de materialen te identificeren waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten. De geringste twijfel is aanleiding voor bijkomend onderzoek.

Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verdacht materiaal wordt gevonden dat niet in de inventaris is vermeld, worden de werkzaamheden stilgelegd. Ze mogen pas hervat worden zodra dit materiaal is geanalyseerd en de inventaris en het beheersprogramma zijn bijgewerkt. 
Als blijkt dat er daardoor moet afgeweken worden van het werkplan, moet dit omstandig gemotiveerd worden.

Meetprogramma bij werken

Als de risicoanalyse dat aangeeft, moeten luchtmetingen uitgevoerd worden om de asbestblootstelling van de werknemers te evalueren. Niet langer de werkgever zelf maar het laboratorium moet nu, voorafgaand aan de werken, een monsternemingsstrategie opstellen. 

Hermetische zones

Het wijzigingsbesluit laat toe dat, voor bijzondere constructies waar de opstelling van een hermetische zone technisch niet haalbaar is, onder voorwaarden een andere methode toegepast wordt. Voortaan moeten niet alleen dagelijks metingen worden uitgevoerd in de omgevingslucht rond dergelijke zone maar ook in de hermetische zone zelf.  Het is trouwens niet langer de werkgever-uitvoerder die het labo aanstelt, maar de werkgever-opdrachtgever. 

Ook de procedure voor de afbouw en vrijgave van een hermetische zone wordt op een aantal vlakken gewijzigd. 

Lees het KB tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk.

Het erkende asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, voert al meer dan 30 jaar asbestonderzoeken, staalnames en analyses uit, in combinatie met concreet advies. Lees meer over ons aanbod.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen