Terug Bijna 1 op de 10 krijgt te maken met cyberpesten op het werk

Bijna 1 op de 10 krijgt te maken met cyberpesten op het werk

- Pesten

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Wie het mikpunt is van cyberpestgedrag, voelt zich vaker emotioneel uitgeput, minder betrokken en ontevreden

Bijna 1 op de 10 Belgische werknemers (9%) ervaren ‘digitale pesterijen’ op het werk. Het systematisch negeren van e-mails en berichten en het achterhouden van e-mails en bestanden waardoor het werk van de slachtoffers bemoeilijkt wordt, zijn de meest voorkomende vormen van cyberpesten op de werkvloer. Dit blijkt uit een onderzoek van KU Leuven en IDEWE, waarin 1.001 Belgische werknemers werden bevraagd. Wie het mikpunt is van cyberpestgedrag, voelt zich vaker emotioneel uitgeput, minder betrokken en ontevreden.

Maar liefst 9% van de respondenten gaf aan dat ze online wekelijks minstens 2 keer geconfronteerd werden met persoonsgebonden en werkgebonden pestgedrag .

Cyberpesten bij jongeren is ondertussen al een bekend fenomeen, maar ook op de werkvloer komt het vaak voor. Hieronder verstaan we alle negatieve handelingen binnen werkrelaties die zich via alle mogelijke digitale kanalen voordoen. Ze zijn persoonsgebonden, zoals het verspreiden van roddels of geruchten of werkgebonden, zoals iemands werk openbaar bekritiseren via het internet. Een derde vorm van cyberpesten op het werk is ‘intrusie’ waarbij bijvoorbeeld iemands persoonlijke informatie, zoals foto’s, online wordt gedeeld.

Maar liefst 9% van de respondenten gaf aan dat ze online wekelijks minstens 2 keer geconfronteerd werden met persoonsgebonden en werkgebonden pestgedrag én dat ze in de voorbije 6 maanden minstens één keer te maken kregen met intrusie.  

De meest voorkomende vormen van cyberpesten op het werk (minstens maandelijks)

  1. Uw e-mails, telefoonoproepen of berichten worden genegeerd (32%).
  2. Iemand houdt e-mails of bestanden achter waardoor uw werk bemoeilijkt wordt  (9,6%).
  3. Uw werk wordt publiekelijk bekritiseerd via ICT (8,7%).
  4. Uw e-mails worden doorgestuurd naar derden met de bedoeling om u te schaden (8,2%).
  5. Er worden geruchten en roddels over u via ICT verspreid (7,9%).
  6. U wordt beledigd, bedreigd of geïntimideerd via ICT (6,2%).
  7. Er worden herhaalde opmerkingen over u en uw privéleven gemaakt via ICT (5,8%).
  8. Persoonlijke informatie (foto’s, …) wordt online geplaatst of gedeeld via berichten (5,5%).
  9. Iemand neemt online uw identiteit over (5,3%).
  10. Uw persoonlijke informatie wordt gehackt en gebruikt om u te schaden (5%).

Het onderzoek toonde een duidelijk verband aan tussen cyberpesten op de werkvloer en verschillende negatieve gevolgen. Zo voelen slachtoffers van digitaal pestgedrag zich vaker emotioneel uitgeput, minder betrokken en tevreden op het werk en hebben ze ook een hogere neiging om de onderneming te verlaten. 

Prof. dr. Lode Godderis, IDEWE & KU Leuven: “De gevolgen van cyberpesten op het werk zijn niet min. Ik pleit daarom voor een snelle, gerichte en constructieve aanpak om cyberpesten te voorkomen. Dit start met het opstellen van een (cyber)pestbeleid en communicatie over wat het is, hoe het te herkennen en wat u eraan kunt doen. Leidinggevenden en collega’s hebben hier een rol in te spelen, bijvoorbeeld door alert te zijn voor signalen als (online) geroddel en beledigingen, en duidelijk aan te geven hier zelf niet aan te willen meedoen” 

Methodologie

Slachtoffers van digitaal pestgedrag voelen zich vaker emotioneel uitgeput, minder betrokken en tevreden op het werk.

In oktober 2018 werd een vragenlijst over (cyber)pesten uitgestuurd naar een representatieve steekproef van in totaal 5.175 Belgische werknemers. De vragenlijst werd ingevuld door 1.001 werknemers uit de volgende 6 sectoren: de overheid, gezondheidszorg, dienstensector, industrie, onderwijs en handel. Pesten op het werk werd bevraagd met behulp van een wetenschappelijk meetinstrument (Cyberbullying Acts at Work (ICA-W)). Werknemers gaven aan in welke mate ze de afgelopen zes maanden geconfronteerd werden met een aantal (online) negatieve gedragingen op het werk (bijv. roddelen). De werknemers konden kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: nooit, één keer, maandelijks, wekelijks of dagelijks.

Leg uw vragen en uitdagingen met betrekking tot pestgedrag voor aan onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen