Terug Drempels verdwijnen om discriminatie op de werkvloer te melden

Drempels verdwijnen om discriminatie op de werkvloer te melden

- Wetgeving | Grensoverschrijdend gedrag | Pesten

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Welzijnswet beter afgestemd op discriminatiewetgeving

Om slachtoffers en getuigen van discriminatie ook op het werk maximaal te beschermen wordt op 1 juni de vernieuwde welzijnswet van kracht. Door de welzijnswetgeving beter af te stemmen op de verschillende discriminatiewetgevingen verdwijnen de drempels om discriminatie op de werkvloer te melden.

In maart ratificeerde ons land ook al het IAO-Verdrag over de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, waarin een nultolerantie voor genderdiscriminatie wordt bepleit. Hetzelfde principe van nultolerantie is concreet uitgewerkt in de vernieuwde welzijnswetgeving, door een beter afstemming op de discriminatiewetgeving. De belangrijkste wijziging is het wegwerken van de drempels om discriminatie te melden. Wie die stap zet, zal meteen bescherming genieten tegen represailles naar aanleiding van het indienen van de melding of de inhoud ervan. Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt voortaan automatisch als een vorm van discriminatie aanzien.

Zet maximaal in op preventie

nultolerantie

De nieuwe wetgeving toont andermaal aan dat aandacht voor inclusie en discriminatie op de werkvloer hoog op de agenda moet staan. Met de organisatiescan die in samenwerking met IDEWE werd uitgewerkt, kunnen organisaties achterhalen hoe ze scoren op dit vlak. Ook onze risicoanalyse psychosociale aspecten peilt expliciet naar het al of niet aanwezig zijn van discriminatie op de werkvloer. Onze experten gebruiken deze tools als basis om organisaties te ondersteunen bij het uitwerken van een duurzaam inclusiebeleid en een actieplan om knelpunten weg te werken.

Aanpassing arbeidsreglement

De aangepaste wetgeving bouwt verder op de bestaande procedures, die ook van kracht blijven. Onder meer door de aanpassing van de definitie van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag adviseren we om het arbeidsreglement aan te passen. Klanten worden daarover via het klantenportaal verder geïnformeerd. In afwachting kunnen ze alvast gratis gebruikmaken van de organisatiescan.

Lees meer over de nieuwe wetgeving op de website van de FOD WASO.

Lees ons dossier over diversiteit en inclusie.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen