Terug Is uw school brandveilig?

Is uw school brandveilig?

- Wetgeving | Brandveiligheid

Expert Dirk Wouters

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Nieuwe wetgeving voor nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen aan bestaande schoolgebouwen

Nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen aan bestaande schoolgebouwen moeten sinds maart 2021 voldoen aan nieuwe wetgeving over de brandveiligheid. Die houdt onder meer rekening met de zelfredzaamheid van de leerlingen die er gebruik van maken. Of uw schoolgebouw echter nog naar nieuw ruikt of eerder kraakt en piept, onze experten zorgen ervoor dat u volgens de correcte brandveiligheidseisen aan de slag blijft.

brandslang

Nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen, waarvoor de aanvraag voor de bouw werd ingediend na 1 maart 2021, moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving NBN S21-204-2:2020 ‘Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen’. 

“De norm vervangt de norm NBN S21-204:1982, die destijds nog op maat van schoolgebouwen werd geschreven”, zegt preventieadviseur Dirk Wouters van IDEWE. “Ook nu wordt uiteraard volop rekening gehouden met de specificiteit van schoolgebouwen maar de basis ligt in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 ‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing’, een soort basiswetgeving, zeg maar. De nieuwe norm verwijst er voortdurend naar. Alleen voor rubrieken waar specifieke bijkomende eisen zijn voor schoolgebouwen worden ze expliciet geformuleerd.”

De bijkomende eisen hebben betrekking op:

  • Compartimentering en evacuatie
  • Voorschriften voor sommige bouwelementen
  • Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten
  • Constructie voorschriften voor sommige lokalen
  • Uitrusting van de schoolgebouwen

De schoolgebouwen worden bovendien ingedeeld in functie van het afnemend risico verbonden:

  • Type 1: voor niet zelfredzame bezetters
  • Type 2: voor zelfredzame en slapende bezetters
  • Type 3: voor zelfredzame en wakende bezetters.

Signalisatie

“De nieuwe norm verwijst wat betreft de signalisatie expliciet naar de Europese NBN EN ISO 7010-norm. Dat is voor het eerst. De FOD WASO staat immers toe dat bouwheren zowel de ‘oude’ pictogrammen gebruiken die in de Codex vermeld staan als de Europese collectie. De enige voorwaarde is dat ze niet door elkaar gebruikt worden.” 

Lees hier meer over brandveiligheid op het werk.

Leg onze experten uw uitdagingen rond brandpreventie voor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen