Terug Het virus pauzeert helaas niet

Het virus pauzeert helaas niet

- Cijferinzichten | Corona

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Beschermingsmiddelen en coronamaatregelen maken het verschil op het werk

Uit de cijfers van de contacttracing en de vaststellingen die we doen tijdens bedrijfsbezoeken, blijkt dat zowel werkgevers als werknemers zware inspanningen leveren om de coronamaatregelen toe te passen. “Uit de eerste golf hebben we geleerd dat het respecteren van de voorzorgsmaatregelen cruciaal is”, zegt directeur Kennis, Informatie en Research Lode Godderis van IDEWE. “We mogen de aandacht echter niet laten verslappen, want het virus pauzeert niet.”

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

De verspreiding van het coronavirus floreert dankzij nauwe fysieke contacten. Werknemers in beroepsgroepen waarin het moeilijk is om een veilige afstand te bewaren, lijken dus het meeste risico te lopen. Vandaar dat de overheid in de eerste golf besloot om zowat alle niet-essentiële sectoren stil te leggen. Een scenario dat zich, in een aangepaste vorm, ook in de tweede golf herhaalt. 

De preventiemaatregelen werken

cafetaria corona

“Dat het virus letterlijk opleeft dankzij onze fysieke contacten weten we zeker. Maar er zijn amper harde bewijzen dat dit voornamelijk op het werk gebeurt”, zegt Lode Godderis. “Dankzij Noors onderzoek moeten we dat zelfs enigszins nuanceren. In Noorwegen beschikt de overheid over prevalentiegegevens van COVID-19 per beroepsgroep. Daaruit blijkt dat er een groot verschil is tussen de eerste en de tweede golf. In de eerste golf liepen vooral gezondheidswerkers het grootste risico. Voor andere beroepen bleek er amper een verhoogd besmettingsgevaar. Wat niet verrassend is, aangezien de economie zo goed als stillag. In de huidige tweede golf verschijnt een totaal ander beeld. Nu behoort het horecapersoneel tot de hoogste risicogroep, waardoor het dus niet mag verbazen dat de overheid besloot om de sector opnieuw te laten sluiten. Voor de andere beroepen merken we opnieuw amper een verhoogd gevaar. Ook niet voor gezondheidswerkers. De verklaring ligt in aangepaste beschermingsmiddelen en -procedures en de strikte toepassing ervan. Twee voorwaarden die in de eerste golf niet vervuld waren en nu wel.”

Onbewaakte momenten

vervoer corona

IDEWE organiseerde de voorbije maanden, als externe dienst, de contacttracing van besmettingsclusters bij klanten. De evolutie van het aantal meldingen volgde in grote mate de evolutie van de algemene besmettingscurve. De onderzoekscel heeft de gegevens intussen ook aangevuld met data verzameld tijdens bedrijfsbezoeken.

“We stellen vast dat in alle sectoren, zowel werkgevers als werknemers, heel hard hun best doen om de preventiemaatregelen te respecteren. We zien ook dat die aanpak wel degelijk werkt om veilige werkomgevingen te creëren. Als we dieper inzoomen op de hoogrisicocontacten, blijkt dat heel wat cases niet zozeer terug te brengen zijn tot situaties tijdens de effectieve werktijd maar eerder tot ogenblikken dat mensen eventjes ontspannen. Nadat ze urenlang geconcentreerd hebben gewerkt en hun uiterste best gedaan om alle maatregelen op te volgen, gaat het soms toch nog fout. We zien dat in de refter of de koffiehoek, tijdens een overleg of op weg van en naar het werk het masker vaak even wordt afgezet of de veilige afstand niet meer gerespecteerd wordt. Hoe menselijk dat ook is, we moeten helaas beseffen dat het virus nooit pauzeert en net op die onbewaakte momenten toeslaat. Het is dus belangrijk dat ook dan de maatregelen opgevolgd worden.”

Telewerk

Zeker met het oog op een exitstrategie leveren we extra inspanningen om bedrijven te ondersteunen die het nog moeilijk hebben om de juiste maatregelen te nemen of manieren zoeken om hun werknemers te overtuigen ze correct toe te passen. “De cafetaria en het transport van en naar het werk zijn daarbij zeker aandachtspunten maar ook op het vlak van telewerk is er nog verbetermarge. We stellen bijvoorbeeld vast dat niet-essentiële vergaderingen vandaag nog te vaak fysiek plaatsvinden.”


We hebben de middelen en de kennis om ook voor uw bedrijf én in uw sector de correcte maatregelen uit te werken en uw werknemers te ondersteunen om ze correct toe te passen. 

Contacteer onze experten 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen