Dienstverlening sectorspecifiek

Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar alle werknemers van de cruciale sectoren en essentiële diensten die onze economie en zorg draaiende houden. Daarom ontwikkelen we voor hen aangepaste dienstverleningspakketten.

Zorg

  • IDEWE biedt al zijn medisch geschoolde medewerkers de mogelijkheid om onze collega’s in de zorg als vrijwilliger bij te staan.
  • Specifiek voor aangesloten klanten kunnen we ook helpen door personeel via een overeenkomst “tijdelijke terbeschikkingstelling” vrij te maken.
  • Het noodnummer 0800/16 700 is er gekomen specifiek voor onze zorgverleners die vaak volcontinu of aangepaste shiften werkzaam zijn.
  • StressBalancer voor zorgverleners

Logistiek en retail

Offices & overheid

Bouw

  • Onze veiligheidscoördinatoren staan klaar om advies te verlenen met betrekking tot corona en verderzetting van activiteiten op de werf.
  • Bouwondernemingen hebben een ook een resultaatsverbintenis nodig om hun activiteiten verder te zetten. Hiervoor wordt verwezen naar een risicoanalyse die het risico, de evaluatie van het risico en de te nemen maatregelen voor elke activiteit/situatie weerspiegelt. Onze experten begeleiden u in het opmaken van deze risicoanalyse.