Terug “Zorgsector is een schoolvoorbeeld van de kracht van vaccinatie”

“Zorgsector is een schoolvoorbeeld van de kracht van vaccinatie”

- Biologische agentia | Cijferinzichten

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Nadat het gros van de werknemers werd gevaccineerd daalde de COVID-19-incidentie tot ver onder het gemiddelde

Een paar weken nadat in de woonzorgcentra en in de ziekenhuizen de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 werd afgerond, daalde de 14-daagse incidentie bij de werknemers tot ver onder het bevolkingsgemiddelde. “Dat is een bevestiging van de kracht van het vaccin en een zeer hoopvol teken voor de rest van de maatschappij”, zegt algemeen directeur Lode Godderis van IDEWE.

In de woonzorgcentra en ziekenhuizen werden begin dit jaar nog het meest nieuwe COVID-19-gevallen per 14 dagen genoteerd. “Dat had voornamelijk te maken met de aard van het werk, waarbij direct contact met patiënten niet te vermijden valt. Ook al werden de preventiemaatregelen na verloop van tijd verscherpt, bleef het natuurlijk onmogelijk om afstandsmaatregelen te treffen die in andere sectoren wel effectief waren, denk bijvoorbeeld aan telewerk. De kans op overdracht van het virus bleef daardoor veel groter dan in andere sectoren die tijdens de pandemie aan de slag bleven.” aldus Lode Godderis.


Evolutie van de vaccinatiegraad en de 14-daagse incidentie van COVID-19-infectie bij ziekenhuis- en personeel van woonzorgcentra.

Een zeer krachtig middel


Dat was ook een belangrijk argument om begin januari de bewoners en werknemers van woonzorgcentra en vervolgens ook het personeel in ziekenhuizen als allereerste de kans te geven om zich te laten vaccineren. “Uit de recentste cijfers blijkt nu dat een paar weken nadat de campagne in de sector achter de rug was, de incidentiecijfers spectaculair daalden. Vanaf maart duikt de curve voor het segment zorg voorgoed onder die van de algemene bevolking. Een beter bewijs van de werkzaamheid van het vaccinatieprogramma is er niet. We weten natuurlijk al langer dat vaccinatie een zeer krachtig wapen is om infecties terug te dringen en werknemers te beschermen tegen de risico’s. Denk maar aan de verplichte Hepatitis B-vaccinatie voor zorgverleners, die ervoor gezorgd heeft dat we besmettingen in belangrijke mate hebben kunnen terugdringen. De nieuwe vaststelling met betrekking tot COVID-19 is bovendien niet enkel hoopvol voor de mensen die in de zorgsector aan de slag zijn en de patiënten die ze verzorgen maar bij uitbreiding voor iedereen in de maatschappij. De komende tijd zullen we dezelfde grafiek immers ook zien terugkomen naarmate meer bevolkingsgroepen en beroepsgroepen, zoals het onderwijspersoneel, gevaccineerd zijn.”

Positieve actie volhouden

Dat de vaccinatie wel degelijk de oorzaak is van de dalende curve blijkt ook uit de cijfers van instellingen waar de vaccinatiegraad lager ligt. “Het risico op nieuwe uitbraken ligt daar namelijk hoger. Sommige pleiten daarom voor verplichte vaccinatie tegen COVID-19 voor zorgverleners, al vind ik het vandaag vooral belangrijk dat mensen zelf overtuigd geraken van het belang van vaccinatie. Niet alleen voor hun eigen gezondheid maar evenzeer om hun collega’s en patiënten te beschermen. Binnenkort komen daar, net als voor de rest van de bevolking trouwens, ook andere argumenten bij, zoals de vrijheid om weer te kunnen reizen en te gaan en staan waar je wil. Ik pleit daarom vooral om de positieve campagne te blijven voeren en de drempel naar het vaccinatiecentrum zo laag mogelijk te houden.” 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen