Terug Welke coronamaatregelen gelden nog op de bedrijfsvloer?

Welke coronamaatregelen gelden nog op de bedrijfsvloer?

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Arbeidsorganisatie

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Algemene hygiëneprincipes aangevuld met sectorale en bedrijfsgebonden preventiemaatregelen

Ook nu de grote meerderheid van uw werknemers gevaccineerd is tegen COVID-19 blijft het noodzakelijk en verplicht om op de werkvloer maatregelen te handhaven die de verspreiding van het coronavirus verhinderen. Naast enkele algemene principes, zoals het toepassen van handhygiëne, afstand bewaren, mondmaskerdracht en goede ventilatie, gelden sectorale maatregelen die op bedrijfsniveau verder verfijnd kunnen worden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

mondmaskerdracht

Vaccinatie voorkomt dat mensen ernstig ziek worden bij een besmetting door het coronavirus. Het voorkomt echter niet dat je besmet geraakt met het virus en het virus nog kan doorgeven.  Dit is zeker het geval voor de meer besmettelijke delta-variant. Het is bijgevolg belangrijk om als werkgever op de werkvloer en tijdens werkverplaatsingen veilige omstandigheden te creëren om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Werkgevers die zich niet aan deze maatregelen houden, riskeren zware sancties. 

Telewerk aanbevolen

Telewerk blijft tot eind september sterk aanbevolen voor werknemers wiens functie zich daartoe leent. De registratieplicht voor telewerk is weliswaar afgeschaft. Als werkgever bent u ook niet langer verplicht om terugkeermomenten te organiseren.

Lees meer over de organisatie van ‘gezond’ telewerk.

Social distancing

De beste manier om de verspreiding van het virus aan banden te leggen is nog steeds afstand bewaren. Als werkgever moet u dus ook nu nog passende preventiemaatregelen treffen om de regels van social distancing te kunnen garanderen. 

Teambuildings en andere (sportieve) activiteiten zijn intussen wel toegelaten. Organiseer ze echter bij voorkeur buiten en respecteer daarbij de verschillende protocollen die van toepassing zijn.

Quarantaine en isolatie

Pas altijd de quarantaine- en isolatieregels toe. Dat is bijvoorbeeld van toepassing voor werknemers die terugkeren uit rode zones of die contact hadden met coronapositieve personen op het werk of thuis. De quarantainemaatregelen verschillen afhankelijk van de vaccinatiestatus, van het land waaruit men terugkeert en van het al dan niet hebben van symptomen. Deel uitmaken van het zorgpersoneel volstaat bovendien niet langer om uitzonderingen op de quarantainemaatregelen te verkrijgen. 

Lees meer over quarantaine en isolatie.

Teststrategie 

Er zijn situaties waarbij het preventief testen van werknemers op de werkvloer relevant kan zijn. Het komt in een werkcontext echter uitsluitend aan de arbeidsarts toe om beslissingen te nemen in verband met het organiseren en afnemen van dergelijke testen. 

Lees meer over de preventieve teststrategie in bedrijven.

Handhygiëne en respiratoire hygiëne 

Zorg ervoor dat werknemers en bezoekers regelmatig de handen met water en vloeibare zeep kunnen wassen en ontsmetten. 

Reiniging van de arbeidsplaats 

Zorg voor een goede reiniging van de arbeidsplaats en van de werkposten.


Ventilatie

Slecht geventileerde ruimtes zijn de ideale omgeving om het virus te verspreiden. Zorg dus voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten. Dat kan door ramen, deuren of poorten open te zetten, door mechanische ventilatie of door een combinatie. 

Een CO2-meter is een adequaat instrument om de luchtkwaliteit te monitoren en in te grijpen als de grenswaarden overschreden worden. Lees hier meer over het gebruik van CO2-meters.

Lees meer over het gebruik van CO2-meters.

Mondmaskers 

Als organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen onvoldoende bescherming kunnen bieden, is het dragen van een mondmasker noodzakelijk. Dit is onder meer het geval als de afstand van 1,5 meter tussen de personen niet kan worden gerespecteerd. 

Lees meer over het dragen van het mondmasker.

De algemene preventierichtlijnen kunnen nog aangevuld worden met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau. 

Lees meer over de preventiemaatregelen in de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Op zoek naar ondersteuning?

IDEWE heeft een postcoronadienstverlening uitgewerkt om u te helpen bij uw verplichtingen met betrekking tot de praktische veiligheidsmaatregelen, de nieuwe manier van werken en gezond (de)connecteren.

Lees meer over ons aanbod

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen