Terug Zelftesten in bedrijven: arbeidsarts bepaalt en coördineert teststrategie

Zelftesten in bedrijven: arbeidsarts bepaalt en coördineert teststrategie

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Risicoanalyse | Wetgeving

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Ondernemingen en overheden kunnen voortaan ook zelftesten aankopen in apotheken

Bedrijven waar werknemers de coronamaatregelen niet altijd kunnen respecteren, krijgen de mogelijkheid om zelftesten in te zetten. Weliswaar enkel op indicatie en binnen een teststrategie bepaald door de arbeidsarts. Onder meer in het onderwijs en andere sectoren met een verhoogde kans op clusters kan dit een manier zijn om de verspreiding van het virus te vermijden. Werknemers kunnen echter nooit verplicht worden om de test uit te voeren.

Ook al worden steeds meer beperkingen ingetrokken en kunnen we ons straks veel vrijer bewegen, toch blijft het zaak om de verspreiding van de coronapandemie en clusters van besmettingen te voorkomen. Daarom krijgen uitbraakgevoelige bedrijven de kans om via hun arbeidsarts zelftests in te zetten. Het is een extra middel om hun werknemers te beschermen en de continuïteit van hun activiteiten te verzekeren. Het invoeren van zelftesten kan, in afwachting van een hoge vaccinatiegraad, de testcapaciteit verhogen, waardoor besmettingen vroegtijdig gedetecteerd worden en de kans op verdere verspreiding afneemt. 

De arbeidsarts coördineert

zelftesten bedrijven
  1. In bedrijven waar de aard van het werk niet toelaat dat werknemers telewerken of andere coronamaatregelen nauwgezet kunnen toepassen, zal de arbeidsarts van IDEWE, na een risicoanalyse, zelftesten kunnen toelaten om repetitief te gaan screenen. De arts zal onder meer bepalen wie zich best preventief gaat testen, welk soort test kan gebruikt worden, hoe vaak moet getest worden en hoelang de maatregel van kracht blijft. Deze risicoanalyse kan ook leiden tot  het aanscherpen van de preventiemaatregelen. 
  2. De arbeidsarts rolt de teststrategie  en de bredere preventiestrategie in het bedrijf uit en kan zich hierbij laten assisteren door een interne test-coach. De test-coach staat in voor het sensibiliseren van de werknemers zodat ze het belang van de zelftest inzien, hem op een correcte manier kunnen uitvoeren en het resultaat vervolgens op een correcte manier zouden melden. Deelname gebeurt steeds op vrijwillige basis. Daarnaast stimuleert de test-coach om de preventieve maatregelen, zoals mondmaskerdracht, afstand bewaren en regelmatige handhygiëne te blijven volgen, ook na een negatieve test of na vaccinatie. Een test-coach voert de test weliswaar niet uit en superviseert evenmin tijdens het uitvoeren van de test. 
  3. Een positief resultaat meldt de individuele werknemer via de website van IDEWE. Vervolgens maakt de arbeidsarts een code aan voor een PCR-test, zodat de werknemer zich kan laten testen in een testcentrum. Als de PCR-test positief is, start IDEWE het contactonderzoek op het werk op. We voorzien hiervoor 24/7 permanentie.

Net zoals particulieren kunnen ondernemingen de zelftests aankopen in de apotheek.  

Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie.

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen