Terug Een preventiebeleid uitrollen? Zet je cultuurbril op

Een preventiebeleid uitrollen? Zet je cultuurbril op

- Risicoanalyse | Opleidingen

Expert Els Guldentops

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Laat een veilige bedrijfscultuur niet alleen op papier bestaan

Een veilige bedrijfscultuur is iets anders dan zorgen dat je als werkgever alles hebt afgevinkt om te voldoen aan de wettelijke eisen. “Het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich bewust zijn van veiligheid en proactief bijdragen aan het beheer van risico's, gaat verder dan de rol van de preventieadviseur alleen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die zich uitstrekt over alle niveaus van de organisatie”, zegt Els Guldentops, preventieadviseur arbeidsveiligheid bij IDEWE. Ze legt uit hoe alleen een stapsgewijze cultuuromslag ertoe kan leiden dat veiligheid integraal deel gaat uitmaken van een organisatie. Contacteer je regionaal IDEWE-kantoor om je daarbij te begeleiden. 

In elke onderneming moet preventie en veiligheid op de agenda staan. Dat is nu eenmaal wettelijk bepaald. “De manier waarop de thema’s geïntegreerd zijn in de bedrijfscultuur zal echter het succes ervan bepalen”, aldus Els Guldentops. “Als het blijft bij het opstellen van een dynamisch risicobeheersingssysteem en een beleid op papier, kan je niet verwachten dat werknemers veilig zullen werken, laat staan dat ze een voorbeeldrol op zich zouden nemen. Het verschil tussen een louter theoretisch beleid en een werkelijke preventiegedreven cultuur komt voort uit de effectieve integratie van deze principes in het gedrag en de houding van iedereen.”

De veiligheidscultuurladder

veilige bedrijfscultuur

Bij IDEWE hanteren we graag de veiligheidscultuurladder als leidraad om organisaties te helpen inzicht te krijgen in de maturiteit van hun veiligheidscultuur. “Een nulmeting kan hierbij zeer verhelderend zijn, om bijvoorbeeld te begrijpen waarom werknemers zich niet aan de voorschriften houden. Misschien zijn de voorschriften gebrekkig, loopt het fout bij het melden of onderzoeken van arbeidsongevallen of misschien zien ze te weinig het goede voorbeeld van leidinggevenden die het zelf niet te nauw nemen met de voorschriften. Pas als duidelijk is hoezeer veiligheid deel uitmaakt van de identiteit van een bedrijf – of net niet – kunnen we onze interventies op maat aanpassen. De meting legt niet alleen de sterke punten bloot, maar identificeert ook potentiële uitdagingen binnen de veiligheidscultuur. Vanaf dan kunnen we actie ondernemen om samen trede voor trede op te klimmen op de cultuurladder.” 

Proactieve aanpak

“Hoe hoger een organisatie op de cultuurladder evolueert, hoe meer betrokkenheid en vertrouwen er is in de veiligheidscultuur en hoe meer mensen het beleid mee (uit)dragen. Pas op de hoogste treden is er echt sprake van een proactieve aanpak, een positieve gedragsverandering, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om actief bij te dragen aan een veilige werkomgeving. Dan is er ook geen schroom meer is om elkaar feedback te geven. De verantwoordelijkheid van de preventieadviseur is op dat ogenblik geëvolueerd van een controlerende expert, die moet zorgen dat een bedrijf veilig werkt, naar een coach die directie, leidinggevenden en werknemers ondersteunt bij het verankeren van veiligheid in de kern van de organisatie. Op dat ogenblik ziet iedereen het belang in van veiligheid en is het een aspect van elk bedrijfsproces.”

Hoe kan IDEWE je ondersteunen?

Tijdens een intakegesprek bekijken we samen het huidige preventiebeleid door een cultuurbril en gaan we de maturiteit van het dynamisch riscobeheersingssysteem na. Je kunt er dan ook voor kiezen om een nulmeting uit te voeren om het cultuurniveau te bepalen, hulp te vragen bij het formuleren van objectieve doelstellingen en de resultaten van je organisatie te vergelijken met een benchmark. 

Die meting kan regelmatig herhaald worden om de evolutie of knelpunten in kaart te brengen. 
Samen met het traject is het belangrijk om ook een werkgroep op te starten. Die bestaat best uit werknemers uit alle beroepslagen en kan ondersteund worden door een IDEWE-coach. De werkgroep bepaalt de doelstellingen van het traject en stelt een actieplan op met concrete stappen voor leidinggevenden en werknemers. 

Dit zijn twee opleidingen die deel kunnen uitmaken van het actieplan:

IDEWE Solution Flow Op weg naar een veilige bedrijfscultuur…

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen