Terug Een taalbarrière is geen excuus voor onveilig werk

Een taalbarrière is geen excuus voor onveilig werk

- Ongevallen voorkomen | Digitale tools | Opleidingen | ToWorkSafe

ToWorkSafe - sectorspecifiek, krachtig en visueel pakket voor anderstalige starters

Taal is van cruciaal belang om op een veilige manier aan een nieuwe job te beginnen. Wie de onthaalinformatie of de veiligheidsinstructies van zijn werkgever niet begrijpt, loopt het gevaar om het slachtoffer te worden van ongevallen of dreigt zelf onveilige werksituaties te creëren. IDEWE stelde met ToWorkSafe een sectorspecifiek en visueel pakket samen om ervoor te zorgen dat ook uw anderstalige nieuwe medewerkers goed geïnformeerd aan de slag kunnen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt engageren werkgevers steeds vaker anderstalige medewerkers.

Omdat ze onze taal niet meester zijn, ondervinden ze doorgaans heel wat moeilijkheden om de informatie te begrijpen die de aanpassing aan de nieuwe job en veilig werk mogelijk maakt.

En aangezien nieuwe werknemers sowieso al 20% meer kans lopen op een arbeidsongeval, is het logisch dat het risico voor medewerkers, die onze taal onvoldoende of helemaal niet meester zijn, nog een stuk hoger ligt.

Hot topic

 

“Veiligheidsinstructies voor anderstaligen is een hot topic voor de komende jaren”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Petra Champagne. “Als anderstaligen in de fabriek of op de werf aankomen, is het niet meer uitzonderlijk dat ze onze taal niet begrijpen. Bijgevolg is het ook niet evident om hen vertrouwd te maken met de veiligheidsvoorschriften.

 

We hebben daarom werk gemaakt van een visueel onthaalpakket voor de sectoren: bouw, industriële reiniging, land- en tuinbouw en voeding. Dat zijn de sectoren waar het meest anderstalige nieuwkomers aan de slag gaan.”

40 gevaarlijke situaties

“We hebben ons afgevraagd wat medewerkers in deze sectoren moeten weten om veilig aan de slag te kunnen. Op basis van onze statistische gegevens over arbeidsongevallen hebben we 40 gevaarlijke situaties geselecteerd. Een tekenaar heeft die vervolgens visueel voorgesteld op een grote poster per sector.

Die dient als basis voor al onze producten, onder andere een onthaalvideo waarin de meest voorkomende risico’s per thema in beeld worden gebracht. In de video wordt niet gesproken, daardoor is hij bruikbaar voor werknemers van welke nationaliteit dan ook.”

Visuele instructies zonder gesproken taal

Verder bestaat het ToWorkSafe-aanbod uit een Safety Instruction Box waarin we gevaarlijke situaties in 11 categorieën hebben gebundeld. Onder meer elektriciteit, brand, persoonlijke beschermingsmiddelen, ergonomie en werken op hoogte komen aan bod.

Risicovolle situaties worden met rode pionnen aangeduid en naast tekeningen gezet met de juiste situatie. Ook de instructies om van de foute naar de juiste situatie te gaan staan erbij. Op de achterkant staat de vertaling in 11 talen: Spaans, Portugees, Bulgaars, Roemeens, Turks, Pools, Arabisch, Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Onlinegame bij wijze van test

“Nadat een nieuwe werknemer de introductie heeft gevolgd, kan hij dat bevestigen door zijn naam en handtekening op een aftekenlijst te plaatsen. Die is opnieuw in 11 talen opgesteld. Om na te gaan of de instructies goed gekend zijn, hebben we een onlinegame i.s.m. Play It Safe gemaakt.

Deelnemers moeten per categorie zoeken naar foute situaties. Vervolgens krijgen ze meerkeuzemogelijkheden aangeboden en moeten ze de enige juiste oplossing aanklikken. Per thema kunnen ze een scorebord bijhouden.

Zodra de groep groot genoeg is en de privacy van de deelnemers kan gerespecteerd worden, kan de werkgever een rapport krijgen op basis waarvan hij zijn opleidingstraject verder kan bijsturen.”

Neem voor meer informatie over de ondersteuning bij het onthaal van uw nieuwe medewerkers naar uw regionaal IDEWE-kantoor.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen