Terug Klantengetuigenis Floré

Aantal werknemers: 550 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1967

Klantengetuigenis Floré

Meer dan vijfhonderd werknemers wentelen zich bij Floré tussen het groen. Ze zijn actief in veredeling, vermeerdering, productie, handel en distributie van sierteeltproducten. Daarbij behoort ook behoorlijk zwaar werk. Daarom soigneert de organisatie al die groene vingers met een uitgekiend welzijnsbeleid. Katia Vandenberghe vertelt hoe de samenwerking met IDEWE verloopt.

WERKEN AAN ERGONOMIE

Maar liefst 70 procent van de Floré-medewerkers zijn arbeiders. Zij leveren dagelijks fysieke inspanningen. “Onze collega’s van de logistiek afdeling staan voortdurend recht om planten van de ene naar de andere kant te verplaatsen. Rugklachten door fout te tillen en heffen vormen er het grootste risico.

Onze medewerkers van de plantproductie doen dan weer zittend, maar repetitief werk. Deze medewerkers zitten uren aan een stuk in dezelfde houding aan onze werkpost. Daardoor riskeren ze RSI – voluit repetitive strain injury – waarbij bijvoorbeeld hun pols ontsteekt door herhaaldelijke overbelasting. Op tijd en stond de spieren losgooien is geen overbodige luxe. Sensibilisering is dan ook essentieel om te verzekeren dat iedereen in de beste omstandigheden het werk kan uitvoeren. We willen medewerkers ook aansporen de aangeboden hulpmiddelen op de juiste manier te gebruiken, om een optimaal resultaat te bereiken.”

Floré beseft heel goed dat het moet investeren in een optimale ergonomie. “Ergonomie blijft een proces van voortdurende verbetering. Onze preventiedienst neemt, in regelmatig overleg met IDEWE, verschillende initiatieven  om het welzijn van onze medewerkers te kunnen blijven garanderen. We willen een optimale werkplek inrichten. Preventieve maatregelen die we al namen: verstelbare werktafels en voetsteunen, ergonomisch instelbare stoelen, stretchoefeningen aanleren en IDEWE-opleidingen over ergonomie aanbieden. In één van de bedrijven laten we wekelijks ook een team kinesisten komen om drukmassages aan te bieden aan de werknemers tegen verkrampte spieren. We laten onze werkposten door IDEWE in detail screenen om de ergonomie en het welzijn van de medewerkers in de toekomst nog verder te verbeteren.”

INZETTEN OP PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

Katia fungeert ook als vertrouwenspersoon bij Floré. Wanneer medewerkers stress ervaren of met iets zitten, kunnen ze o.a. bij haar terecht. “Als familiaal bedrijf, hechten wij er veel belang aan om voeling te houden met onze medewerkers. Wanneer iemand bij mij komt als vertrouwenspersoon, kan ik steeds ten rade gaan bij de preventieadviseur psychosociale aspecten van IDEWE. Die kan dan bijvoorbeeld een intake met de medewerker doen en een eventuele verdere begeleiding voorstellen”.

 “De overheid verplicht organisaties om bij hun werknemers een enquête over het welzijn af te nemen. Ook daarvoor schakelden we IDEWE in. Zij stelden de vragenlijst ter beschikking, maakten een rapport op en hielpen om de cijfers te interpreteren.”

MEDISCHE FOLLOW-UP

“IDEWE is voor ons een allround partner”, vertelt Katia. “Want ook voor het medische luik kloppen we bij hen aan. Met hun bus komen ze naar ons toe voor de medische onderzoeken van onze medewerkers. De arbeidsarts staat trouwens altijd voor ons paraat. Zoals veel organisaties kampen wij ook met absenteïsme – om fysieke of psychosociale redenen. De werkhervatting en integratie van iemand die lang afwezig was, is altijd een cruciaal moment. Is die persoon er wel klaar voor, hoe pakken we de werkhervatting het beste aan: dit zijn bijvoorbeeld vragen waarvoor we bij de arbeidsgeneesheer kunnen aankloppen en advies krijgen.”

DUURZAME SAMENWERKING

Katia werkt al twintig jaar bij Floré en kwam zo in contact met IDEWE. “Ik denk dat ons bedrijf al sinds dag één samenwerkt met IDEWE. Ik kan het goede overleg wel appreciëren. En ook de informatiesessies zijn heel nuttig: we worden geregeld uitgenodigd door een bepaalde dienst van IDEWE. Je krijgt dan een één-op-ééngesprek met een expert die kijkt wat hij vanuit zijn vak kan doen voor je bedrijf. Ik vind dit steeds zeer leerrijk en we kunnen met deze tips ook praktisch mee aan de slag!”