Terug Klantengetuigenis GID Antwerpen en periferie

Aantal werknemers: 1.986 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2002

Klantengetuigenis GID Antwerpen en periferie

De basis voor een succesvolle verbetering van het psychosociale welzijn van werknemers? Een objectief beeld van de bestaande psychosociale risico’s. De overheid maakte zo’n risicoanalyse psychosociaal welzijn verplicht voor álle werkgevers. Dus ook voor scholen. Al is daar natuurlijk een specifieke aanpak nodig. Daarvoor rekende de Gemeenschappelijke Interne Dienst (GID) Antwerpen en Periferie op de expertise van IDEWE.

KRACHTEN GEBUNDELD

De GID verenigt 15 schoolbesturen en 35 scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs in de regio Antwerpen: basis- en secundaire scholen van uiteenlopende omvang. Door hun krachten te bundelen, voldoen ze aan hun wettelijke verplichtingen zonder dat de kosten uit de hand lopen. Die gemeenschappelijke interne dienst bestaat uit coördinerend preventieadviseur Chris Chantrain en vier collega’s die de individuele scholen ondersteunen bij hun welzijnsbeleid.

Een preventieadviseur psychosociale aspecten heeft de GID níét in huis. Daarvoor rekenen ze op Catheline Van den Bossche van IDEWE. En die heeft het de laatste tijd drukker dan ooit. “Omdat de verplichte risicoanalyse de thematiek bespreekbaar heeft gemaakt, vertelt Chris Chantrain.”

SPECIFIEKE UITDAGINGEN

Het is een hele uitdaging om een bevraging te organiseren in zo’n uitgebreide en heterogene organisatie. “Een schoolmedewerker is immers niet hetzelfde als een leerkracht”, vertelt Chris. “Er werken ook secretariaatsmedewerkers, studiemeesters en onderhoudspersoneel. En die kun je niet allemaal op dezelfde manier benaderen.”

Bovendien: een school is geen bedrijf. Chris: “Wij kiezen voor IDEWE omwille van hun wetenschappelijke expertise. Hun standaardvragenlijst rond psychosociaal welzijn is opgesteld in samenwerking met de KU Leuven – dat geeft ons veel vertrouwen.

GOED DOORTIMMERD TRAJECT

Kortom: de GID moest omzichtig en nauwgezet te werk gaan bij de risicoanalyse. Gelukkig konden Chris en zijn medewerkers rekenen op de flexibiliteit van IDEWE: “In 2014 begon ons intensief overleg met de preventieadviseur psychosociale aspecten en de preventieadviseur arbeidsarts. Die resultaten hebben we een eerste keer voorgelegd aan de schooldirecties, schoolbesturen en plaatselijke preventieadviseurs. Omdat we voortdurend terugkoppelden naar de leidinggevenden, schaarden zij zich volledig achter het project. Dat is heel belangrijk voor een succesvol eindresultaat.”

Vanaf toen zat het traject op de rails en deed het deze tussenstations aan:

  • brainstormsessies met IDEWE over de verwoording van de vragen en enquête-instrumenten;
  • kennisgeving van alle Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk;
  • verwerking van feedback over de vragenlijst en uitsplitsing volgens functies (leerkracht, studiemeester, …) en onderwijsniveau (kleuter-, lager en secundair onderwijs);
  • verzending van bekendmakingsmail en begeleidend schrijven vanuit de schooldirecties;
  • behandeling op personeelsvergaderingen;
  • verzameling van e-mailadressen.

In oktober 2015 was het zover: de mails naar de personeelsleden gingen de deur uit met daarin een persoonlijke link naar de enquête. “Die elektronische afname was een bewuste keuze”, vertelt Chris. “Zo vermeden we papieren rompslomp en kwam het anonieme karakter beter uit de verf.”

GOED RAPPORT

De grondige voorbereiding door de GID en IDEWE wierp vruchten af: maar liefst 69 procent van de medewerkers vulde de enquête in. IDEWE verwerkte de resultaten en presenteerde het globale rapport aan de schoolbesturen en -directies, vertrouwenspersonen en plaatselijke preventieadviseurs. En dat rapport mag gezien worden. Chris: “De methodische aanpak van IDEWE maakt het mogelijk om de resultaten te vergelijken met cijfers uit heel Vlaanderen. En ook al verschillen onze scholen onderling, we doen het allemaal beter dan het Vlaamse gemiddelde over alle sectoren. Een opsteker!”

Goede punten … en toch huiswerk. Want het kan natuurlijk altijd nóg beter. “Eigenlijk begint het echte werk nu pas”, zegt Chris. “In elke school is er een werkgroep opgericht om de bestaande psychosociale problemen aan te pakken. Hiervoor kunnen ze natuurlijk altijd een beroep doen op de expertise van de GID of IDEWE.”

“Deze risicoanalyse is er in elk geval in geslaagd om het thema psychosociaal welzijn op de agenda te zetten”, besluit Chris. “Alleen al daarom was het een waardevolle investering.”