Terug Klantengetuigenis AG stedelijk onderwijs

Aantal werknemers: 5.600 | aangesloten sinds 2008

AG Stedelijk Onderwijs maakt mensen wijzer. De jongste leerlingen zijn 2,5, de oudste is 87. In totaal zijn ze met 58.000, tel daar nog 5600 personeelsleden bij – verspreid over 200 scholen. Véél mensen. Hoe waakt preventieadviseur Ivo Davids over hun veiligheid en gezondheid? Door intens samen te werken met IDEWE, al een decennium lang.

EEN GEZONDE GEEST …

De slogan van AG Stedelijk Onderwijs luidt: ’Iedereen helemaal op zijn plek’. “We zetten sterk in op het psychosociale welzijn”, vertelt Ivo. De grootste uitdaging ligt bij ons lesgevend personeel. Het verhaal is bekend: in Antwerpen komen almaar meer leerlingen. Dat leidt tot grote klassen, met veel anderstaligen en leerlingen met bijzondere behoeften. Voor de leraars is dat een hele boterham. Tonen zij signalen van een burn-out? Dan vragen we ondersteuning aan IDEWE-psychologe Catheline.

… IN EEN GEZOND LICHAAM

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam. “Personeelsleden gaan jaarlijks op medisch onderzoek. Niet allemaal, samen met IDEWE en het Comité voor Preventie en Bescherming bepalen we voor wie dat relevant is. En dan is er nog arbeidsarts David – die heeft een goed contact met alle scholen. Is er bijvoorbeeld een vermoeden van infectieziektes zoals hepatitis of de mazelen? Dan gaat hij meteen ter plaatse voor onderzoek en advies.”

RISICO’S ACCURAAT IN KAART

“Onze scholen moeten veilig zijn”, vertelt Ivo. “IDEWE zette mee de risico’s op een rijtje. Onder meer voor onze technische ploeg, die vaak vertoeft in stookplaatsen en in onze eigen schrijnwerkerij. Maar óók voor onze leerlingen die bijvoorbeeld beroepsonderwijs volgen. Want zij werken soms met gevaarlijke machines.”

DOORGEDREVEN VEILIGHEIDSPROJECTEN

AG Stedelijk Onderwijs zet met IDEWE ook veiligheidsprojecten op touw. “Een expert stelde een Handboek Veiligheid op voor onze grootkeukens. Schrijnwerkerijen werden gecheckt op explosiegevaar door stofophoping. En nu loopt er nog een sensibiliseringsproject voor lesgevers. Zij worden in groepjes bewust gemaakt van gevaren in hun werkomgeving: met theorie en een praktische rondgang in hun gebouw.”

INTENSE SAMENWERKING

“Wat ik zo goed vind aan de samenwerking aan IDEWE: dat we letterlijk sámen werken. Ze zeggen niet zomaar van ‘Kijk, dit is de wet en die maatregel moet jij nu treffen.’ We overleggen altijd. Sommige zaken kunnen we in ons eentje klaren. Andere gaan ons petje te boven en besteden we met een gerust hart uit. De vaste IDEWE-experts zijn bijna als collega’s voor mij. Allemaal hebben we hetzelfde doel voor ogen: het welzijn optimaliseren van personeel én leerlingen.”