Terug Klantengetuigenis Scholengroep Zoniën

Aantal werknemers: 463 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1967

Klantengetuigenis Scholengroep Zoniën

Toen Guido De Winter, nu coördinerend directeur van de Scholengroep Zoniën, destijds directeur werd van een van de basisscholen van de scholengroep, kende hij Groep IDEWE alleen van het gezondheidstoezicht en de eventuele bedrijfsbezoeken. Het was pas toen de overheid basisscholen een preventiebeleid oplegde, dat hij Groep IDEWE leerde kennen als een professionele partner op het vlak van preventie en welzijn.

NOOD AAN PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

“Op het vlak van welzijn en preventie vraagt het onderwijs – en met name het basisonderwijs – een aparte aanpak. Toen de overheid basisscholen verplichtte om een preventiebeleid uit te werken, werden daar geen extra middelen voor vrijgemaakt. Noch in de vorm van budget, noch in de vorm van extra mensen. Daardoor kende dat preventiebeleid een amateuristische opstart en hadden we nood aan professionele ondersteuning, zowel op het niveau van de scholengroep als op het niveau van de scholen zelf.”

“Sinds de invoering van het verplichte preventiebeleid evolueerde de samenwerking met Groep IDEWE naar een echt partnership.”

AANPAK OP TWEE NIVEAUS

“Enkele jaren geleden zijn we daarom met Groep IDEWE rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we onze samenwerking konden optimaliseren. Enerzijds hebben zij de knowhow om ons professioneel te ondersteunen bij de uitwerking van een algemeen preventiebeleid, zodat we voldoen aan de eisen van de inspectie. Anderzijds helpen ze onze individuele scholen bij de opvolging via een overzichtelijk beheersysteem, geven ze ondersteuning bij het opstellen en opvolgen van risicoanalyses, zorgen ze voor het gezondheidstoezicht ter plaatse en voeren ze bedrijfsbezoeken uit. Bovendien geven ze ons ondersteuning rond specifieke thema’s, zoals pesten op school. Dankzij de deskundige aanpak van Groep IDEWE leren ook onze eigen directeurs en interne preventieadviseurs trouwens heel veel bij.”

BETROUWBARE PARTNER

“Bij de invoering van het preventiebeleid op basisscholen vond ik als interne preventieadviseur mijn weg niet in het elektronische beheersysteem. Toen ik destijds 'Mijn Preventie' van Groep IDEWE leerde kennen, was dat een echte openbaring. Sindsdien is de samenwerking altijd intenser geworden, om uiteindelijk te evolueren naar een echt partnership. We hebben hetzelfde doel, namelijk de veiligheid van onze kinderen en onze medewerkers garanderen. Groep IDEWE is daarin een betrouwbare partner, waar we altijd op kunnen terugvallen als we vragen hebben. Dat we daarvoor terechtkunnen bij één vaste contactpersoon, vind ik bovendien een absolute meerwaarde. Het vergroot het vertrouwen en zorgt voor een optimale samenwerking.”