Terug Klantengetuigenis Sint-Goedele Brussel

Aantal werknemers: 135 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2003

Klantengetuigenis Sint-Goedele Brussel

Sint-Goedele Brussel is een grote vzw. Ze verenigt 16 basisscholen, 4 secundaire scholen, 1 Centrum voor Volwassenenonderwijs, 6 kinderdagverblijven en 2 initiatieven voor buitenschoolse opvang. Goed voor 7000 kinderen, leerlingen en cursisten en ongeveer 1350 medewerkers. Tine Vandeven, coördinerend preventieadviseur, waakt over hun welzijn. “Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is. Ook omdat we het zélf belangrijk vinden: wij vervullen een voorbeeldfunctie. Tonen wij kinderen dat we inzetten op veiligheid en gezondheid? Dan pikken ze daarvan iets mee voor hun eigen job later.”

VEILIGHEID: RISICOANALYSES EN TIPS

KINDEROPVANGLOCATIE-DE-KOLLEBLOEM

De vzw Sint-Goedele Brussel telt liefst 27 campussen: elk met zijn eigen risico’s. “Kleuterbegeleiders komen in contact met ‘biologische agentia’, een mooi woord voor lichaamsvochten zoals snot. Onze leerkrachten techniek werken met machines, terwijl die in de bakkerij weleens fijn stof zoals bloem inademen. Dat zijn maar een paar voorbeelden uit een hele reeks. Alle risico’s in kaart brengen was een huzarenstuk, ik kreeg gelukkig hulp van IDEWE.”

“IDEWE doet jaarlijks een rondgang in onze gebouwen. Ze hebben oog voor van alles en nog wat. Wij krijgen dan voorstellen – inclusief tips – voor ons jaaractieplanen globaal preventieplan. Soms vloeit daar ook een specifiek project uit voort. Denk aan een asbestinventaris van onze gebouwen, meting van de luchtkwaliteit in de klassen en een risicoanalyse van onze elektrische installaties.”

GEZONDHEID: CONTROLES EN OPLEIDINGEN

sint-goedele-DAG-VAN-DE-ZORG

Ook voor haar gezondheidsbeleid rekent Tine op IDEWE. “Heel wat medewerkers gaan jaarlijks op medisch onderzoek. Wie wil, kan zich laten inenten tegen de griep. Ook bij een zwangerschap gaan we te rade bij de arbeidsarts: mag de werkneemster haar job blijven uitoefenen, kan ze tijdelijk iets anders doen of komt ze maar beter niet meer werken voor de duur van de zwangerschap?”
“Via IDEWE-opleidingen sensibiliseren we ons personeel om gezondheidsrisico’s in de kiem te smoren. Medewerkers van de kinderdagverblijven volgden een cursus over handhygiëne. En die in de grootkeukens werden wijzer tijdens de opleiding over levensmiddelenhygiëne.”

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

Wie gezondheid zegt, denkt ook aan mentále gezondheid. “Het is onze taak om in te zetten op het psychosociale welzijn. Samen met IDEWE deden we een risicoanalyse bij het personeel. Op basis van de resultaten integreerden we nieuwe maatregelen.

En kampen medewerkers met pesterijen, symptomen van een burn-out, …? Dan kunnen ze altijd terecht bij een interne vertrouwenspersoon of bij de preventieadviseur psychosociale aspecten van IDEWE.”

BETROUWBARE PARTNER

KINDEROPVANGLOCATIE-SCHEUTJE-GEDENKPLAAT-OPENING

Tine ervaart haar samenwerking met IDEWE als heel complementair. “Ik heb zelf best wat kennis over de materie, maar weet natuurlijk niet álles. Voor specifieke knowhow weet ik bij wie ik moet zijn. Ik word niet van het kastje naar de muur gestuurd maar krijg snel reactie. De IDEWE-experts zijn bijna collega’s, die altijd bereikbaar zijn. Eén keer per jaar evalueren we onze samenwerking: wat loopt goed, wat kan beter? IDEWE stuurt dan bij voor een nóg betere dienstverlening.”

Ook handig bij IDEWE? De digitale nieuwsbrieven die ze sturen over nieuwe wetgeving, met concrete tips waarop je moet letten. Dan denk ik altijd: juist, dat mag ik niet vergeten. En dan is er nog de overzichtelijke klantenzone met verslagen, rapporten en facturen. Kortom, één plek waar je alles bij de hand hebt.”