Terug GIDO Meetjesland

Aantal werknemers: 1.000 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2016

Met veertien scholen onder haar paraplu heeft GIDO Meetjesland, de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en veiligheid in het onderwijs, de handen vol. Daarom schakelt de organisatie de hulp en expertise in van Groep IDEWE. “Want of het nu gaat om luchtkwaliteit, psychosociale ondersteuning of algemene veiligheid”, zegt Jos Van Laeken, “voor elke welzijnsuitdaging heeft IDEWE de juiste expert aan boord.”

Alleen al  de grootste school van de organisatie, de secundaire school van Ten Doorn in Eeklo, telt aan leerlingen, leerkrachten en schoolmedewerkers zo’n  drieduizend tot drieduizend driehonderd mensen . “Het onderwijs is een unieke sector,” vertelt coördinerend preventieadviseur Jos Van Laeken. Hij staat in voor de veiligheid op de middelbare scholen van de groep.  

Die unieke situatie brengt haar eigen risico’s en uitdagingen mee. GIDO Meetjesland en Groep IDEWE focussen daarom op ventilatie, stemgebruik en een leeromgeving waarin iedereen zich mentaal en fysiek veilig voelt. 

Ventileren kan je leren

“De luchtkwaliteit in de klassen is altijd al een aandachtspunt geweest, ook voor de coronacrisis. Met twintig tot dertig leerlingen in een lokaal kan het na één lesuur al onfris gaan ruiken”, vertelt Jos. “Sinds de coronacrisis zijn de regels over luchtkwaliteit natuurlijk veel strenger geworden. In overleg met Groep IDEWE hebben we geïnvesteerd in de nodige apparatuur en we houden het CO2-gehalte goed in de gaten. De jongeren zijn ondertussen gewend aan open ramen en kleden zich warmer. ”

Frisse lucht, frisse geest

Hoewel de leerlingen meestal liever de ramen gesloten houden, is het belangrijk de ruimte regelmatig te verluchten. Het zorgt ervoor dat zowel leerlingen als leerkrachten zich minder vermoeid voelen, productiever zijn en zelfs betere beslissingen nemen.

“Ieder jaar voert Groep IDEWE een grondige check uit van onze gebouwen. De expert komt de resultaten toelichten op het CPBW. Zo weten onze werkgevers precies waar onze noden liggen.”

“Ieder jaar voert Groep IDEWE een grondige check uit van onze gebouwen. De expert komt de resultaten toelichten op het CPBW. Zo weten we precies waar onze noden liggen,” vertelt Jos. “We bekijken bijvoorbeeld andere mogelijkheden om de gebouwen te verluchten, zoals vraaggestuurde ventilatie.” Die laatste doet de installatie pas opspringen wanneer het CO2-gehalte daarom vraagt.

Zuinig op je stembanden met de workshop stemgebruik

Zonder stem, geen les. Toch krijgt de helft van de leerkrachten te maken met stemproblemen. Daarom organiseert GIDO Meetjesland samen met Groep IDEWE de workshop stemgebruik. Agnes Goeman, leerkracht secundair onderwijs, nam deel: “De instructrice, een bekende logopediste en stemcoach, toonde ons hoe we onze stem zo veel mogelijk sparen. Toen ik laatst opnieuw hees begon te worden, heb ik dankzij haar tips erger kunnen voorkomen.”   

Spanningen op school: een delicate zaak

Bestuurlijke hervormingen, toenemende diversiteit en steeds grotere verantwoordelijkheden van leerkrachten: het onderwijs is een sector in beweging. Omdat veranderingen stress in de hand werken, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het welzijn van de medewerkers.

Jos: “We peilen geregeld naar de tevredenheid en veerkracht. Onze leerkrachten krijgen daarvoor toegang tot een tool van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor het  technisch en onderhoudspersoneel, , gebruiken we de vragenlijsten van IDEWE. Zo zorgen we ervoor dat ieders stem wordt gehoord.”

 “Voor conflicten met of tussen leerlingen hebben we draaiboeken: voor elk soort incident een gepaste aanpak, vertelt Jos. Dat willen we doortrekken voor het personeel. Binnenkort zullen we samen met Groep IDEWE aan tafel zitten om een agressiepreventiebeleid op te stellen. Zo zal er bijvoorbeeld een telefoonketting komen. Krijgt een werknemer te maken met agressie? Dan is maar één druk op de toets nodig om collega’s te verwittigen. Zo kunnen zij snel ingrijpen.”

Omgaan met agressie vereist een gespecialiseerde aanpak. Groep IDEWE blinkt daarin uit, vindt Jos. “Stel, er vindt toch een incident plaats. Dan weet ik dat we kunnen rekenen op een expert van IDEWE.”

Agressie op school? 3 tips om er beter mee om te gaan

  1. Laat de interne preventieadviseur of vertrouwenspersoon elk incident documenteren – hoe klein het ook lijkt.
  2. Conflict op de werkvloer? Sta uw werknemer bij en blijf kalm en rationeel. Minimaliseer de feiten niet, maar blaas ze ook niet op.
  3. Laat de leidinggevende snel een gesprek inplannen met de werknemer. Volg werknemers die een incident meemaakten goed op.

Met BuddyBoard, het digitale meldplatform van Groep IDEWE, volgt u gemakkelijk werknemers op die slachtoffer zijn van agressie.

Een veilige leeromgeving voor kinderen en pubers? Een vak apart!

De scholen van GIDO Meetjesland bieden heel wat verschillende studierichtingen aan, waaronder bijvoorbeeld veehouderij en grootkeuken. “Bij zulke opleidingen horen gespecialiseerde toestellen, die bij ingebruikname elk een veiligheidsinstructiekaart (VIK) krijgen,” weet Jos. “Voor simpele toestellen als een mixer kan ik zo’n kaart zelf opstellen, maar voor bijvoorbeeld een ‘klauwbekapbox’, waarmee veehouders de hoeven van een koe verzorgen, bel ik liever naar IDEWE [lacht]. De experts weten precies wat elke VIK moet vermelden en ze passen het taalgebruik aan onze jonge gebruikers aan.”

“Vroeger gaf ik de opleiding EHBO zelf. Maar de instructeurs van Groep IDEWE doen het minstens even goed. Aan inzet en professionaliteit geen gebrek!”

Komt het toch tot een ongeluk? In noodsituaties telt elke seconde. Als voormalig EHBO-instructeur is Jos zich daar goed van bewust. Om snel en doeltreffende hulp te bieden, moeten medewerkers vertrouwd geraken met de handelingen. En moeten ze hun kennis en vaardigheden onderhouden. De opleidingen van Groep IDEWE helpen daarbij. “Vroeger gaf ik de opleiding EHBO zelf, maar door tijdsgebrek spreken we daarvoor Groep IDEWE aan. Ik heb de instructeurs al bezig gezien. Aan inzet en professionaliteit geen gebrek!

Partners in safety

“Groep IDEWE is een groot bedrijf en toch blijft de dienstverlening warm en persoonlijk. We werken ook vaak samen met dezelfde mensen, dat schept een band. We zijn heel tevreden met de samenwerking. Als ik met een vraag zit, hoef ik maar de telefoon op te nemen om het antwoord te weten te komen. Dat maakt van Groep IDEWE meer dan alleen een leverancier, het is een echte partner.”

Aan een veilige, gezonde werkomgeving werken? U staat er niet alleen voor. Bespreek uw uitdagingen met onze experts.