Terug Een goede zithouding achter het stuur is cruciaal

Een goede zithouding achter het stuur is cruciaal

- Gezonde levensstijl | Fysieke belastingen | Ergonomisch werken

Werken aan een gezonde leefstijl komt welzijn en veiligheid van vrachtwagenchauffeurs ten goede

Vrachtwagenbestuurders zitten lang stil achter het stuur. Het is helaas een van de kenmerken van hun job die een gezonde levensstijl niet gemakkelijk maken. Het is daarom noodzakelijk om alle mogelijke inspanningen te leveren om beroepschauffeurs bewust te maken van de mogelijke risico’s en hen handvaten aan te reiken om er iets aan te doen. Met het oog op meer fysiek welzijn is een goede zithouding achter het stuur alvast een basisvereiste.

Net als bijvoorbeeld ook bij schermwerkers het geval is, is te weinig bewegen en te lang stilzitten in dezelfde houding voor vrachtwagenbestuurders een bedreiging voor de gezondheid. In tegenstelling tot schermwerkers is het voor chauffeurs echter minder gemakkelijk om bijvoorbeeld om het uur even recht te staan om te stretchen of rond te lopen. Hun beroep biedt hun evenmin de mogelijkheden om gedurende de dag beweging te ‘sprokkelen’ terwijl ze een telefoongesprek voeren of de kans om bepaalde taken in een andere houding af te werken, zoals aan schermwerkers aan een zit-sta-bureau kunnen doen. 

Zelfevaluatie en tips

goed zitten vrachtwagen

Onderzoek uit 2011 van het Europese Agentschap voor veiligheid en welzijn op het werk toont aan dat 37% van de mannen en 54% van de vrouwen in de transportsector in Europa spier- of gewrichtsproblemen hebben. 

“Het gaat veelal over rug-, schouder- en nekklachten”, zegt segmentverantwoordelijke logistiek & retail Paul Van Moll van IDEWE. “Precies om locomotorische klachten te voorkomen is een correct ingestelde chauffeursstoel met het oog op een goede zithouding cruciaal. Maar ook rustig in- en uitstappen en een ergonomische houding bij het laden en lossen zijn belangrijke aandachtspunten.

Onze ergonomen hebben twee checklist samengesteld die daarbij moeten helpen. De eerste is een hulpmiddel dat de werkgever kan gebruiken bij de aankoop van een nieuwe vrachtwagen. Met de tweede checklist kan de preventieadviseur het bestaande wagenpark aan een analyse onderwerpen en vervolgens de bestuurders persoonlijk advies geven over hoe ze hun stoel en stuur bijvoorbeeld beter kunnen instellen.”

Gezondheidsvaardiger worden

Vorig jaar bleek uit een studie van de van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde dat ook vermoeidheid bij vrachtwagenbestuurders een belangrijk aandachtspunt is, aangezien daardoor de kans op ongevallen aanzienlijk toeneemt. Ook wat dit betreft is er een link met een onregelmatig leven die een gezonde leefstijl onder druk zet. Meer dan 74% van de chauffeurs komt er niet toe om elke dag voldoende te bewegen en meer dan 71% kampt met overgewicht. 

Werknemers op de risico’s van hun beroep wijzen en hen helpen om gezondheidsvaardiger te worden is bijgevolg een belangrijke doelstelling waarin IDEWE u als werkgever maximaal wil ondersteunen.

Lees meer over de manier waarop we u kunnen helpen om uw chauffeurs gezondheidsvaardiger te maken.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen