Terug Bereid uw werknemers nu voor op het post-coronatijdperk

Bereid uw werknemers nu voor op het post-coronatijdperk

- Gezonde werknemers | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

IDEWE hervat gerichte onderzoeken vanaf 20 april via teleconsultaties

Onze arbeidsartsen en -verpleegkundigen hebben de voorbije weken ervaren dat de nood aan correcte psychosociale en medische ondersteuning zeer groot is. Om de continuïteit maximaal te bewaren, pasten we ons dienstenaanbod aan. Dankzij (tele)consultaties konden we de connectie met werkgevers en werknemers behouden en hun weerbaarheid blijven ondersteunen. We willen die ervaring nu gebruiken om vanaf 20 april de gerichte onderzoeken te hervatten via teleconsultaties.

Tijdig een versnelling hoger

Door maximaal in te zetten op teleconsultaties kunnen we zoveel mogelijk werknemers de kans geven om onze gezondheidsexperts tijdens de gerichte consultaties op een veilige en kwaliteitsvolle manier te raadplegen

Zodra de quarantainemaatregelen ten gevolge van de coronacrisis worden opgeheven, zal het ook voor uw organisatie alle hens aan dek zijn. Ook het volume aan - wettelijk verplichte - medische onderzoeken zal zich opstapelen. Door maximaal in te zetten op teleconsultaties kunnen we zoveel mogelijk werknemers de kans geven om onze gezondheidsexperts tijdens de gerichte consultaties op een veilige en kwaliteitsvolle manier te raadplegen. Deze innovatieve procedure vermijdt dat sluimerende medische of psychosociale bezorgdheden bij uw werknemers straks een efficiënte heropstart hypothekeren.

Gerichte onderzoeken zijn de tussentijdse aanvullende medische handelingen, die tussen twee gezondheidsbeoordelingen in gebeuren. Ze worden uitgevoerd door de arbeidsverpleegkundige die onder toezicht van de arbeidsarts handelt.

Een onderbouwde, vooruitziende aanpak

Als u dat wenst of indien uw arbeidsarts dat nodig acht, zijn ook fysieke consulten nog steeds mogelijk.

We stellen in eerste instantie voor om de geplande gerichte consulten die vanaf 20 april reeds voorzien waren, digitaal te laten plaatsvinden. Daarvoor hoeft u geen bijkomende stappen te ondernemen. Onze klantendienst zal u hierover verder inlichten. Werkgevers die gerichte onderzoeken voor dit najaar vervroegd willen laten uitvoeren, kunnen onze klantendienst contacteren. Op die manier kunnen we wellicht helpen om u in de komende drukke periode wat te ontzorgen en tegelijk de inzetbaarheid van uw werknemers te versterken.

Als u dat wenst of indien uw arbeidsarts dat nodig acht, zijn ook fysieke consulten nog steeds mogelijk. Uiteraard passen we in dat geval maximaal de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen toe die de overheid voorschrijft. 

Voor de werknemers die tijdens de periode van verstrengde maatregelen normalerwijze een periodieke gezondheidsbeoordeling zouden moeten ondergaan, wordt bij koninklijk besluit een regeling uitgewerkt om de wettelijk voorziene termijnen te verlengen. Op die manier kunt u deze werknemers blijven tewerkstellen aan hun functie of werkpost.

Met deze aanpak bereiden we ons op een veilige en efficiënte manier voor op de uitdagingen die ons na de coronacrisis te wachten staan. Laten we er vandaag samen voor zorgen dat morgen iedereen energiek en weerbaar klaarstaat!

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen