Terug Herbekijk uw noodplan in functie van uw nieuwe manier van werken

Herbekijk uw noodplan in functie van uw nieuwe manier van werken

- Risicoanalyse | EHBO | Brandveiligheid | Opleidingen

Expert Frank Weckx

Segmentmanager Industrie en Reiniging

Zijn er nog voldoende hulpverleners of aangeduide personen, leden brandbestrijdingsdienst, evacuatie- en verzamelplaatsverantwoordelijken op de werkvloer?

Heel wat bedrijven stellen vast dat het nieuwe werken, en het aandeel van telewerk daarin, gevolgen heeft voor het intern noodplan dat ze eerder hebben opgesteld. Vaak kunnen de rollen van hulpverlener of aangeduid persoon, lid van het brandbestrijdingsdienst of evacuatie- of verzamelplaatsverantwoordelijke niet meer of nog onvoldoende ingevuld worden. Tijd voor een herziening of nieuwe opleidingen.

ehbo

Door de verankering van het hybride werken als gevolg van de coronapandemie, zijn de eerstehulpverleners, aangeduide personen, evacuatieverantwoordelijken en leden van de brandbestrijdingsdienst tijdens de werkuren vaak niet meer aanwezig op het bedrijfsterrein. Daardoor ontstaan potentieel gevaarlijke situaties.

“Nu veel bedrijven zich bezinnen over de manier waarop bijvoorbeeld telewerk ook in de toekomst vaker deel kan uitmaken van de nieuwe manier van werken, is het tijd om het noodplan tegen het licht te houden”, zegt disciplineverantwoordelijke Industrie & Reiniging Frank Weckx van IDEWE. “Misschien volstaan een paar praktische aanpassingen omdat het plan in principe al rekening hield met bijvoorbeeld ploegenarbeid, ziekte en vakantieperiodes van de personen met een specifieke rol in het intern noodplan. In sommige organisaties zullen echter extra mensen een opleiding moeten volgen, om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende werknemers aanwezig zijn om de noodzakelijke rollen te kunnen invullen.”

Risicoanalyse als basis

brandbestrijding

De organisatie van de hulpverlening is niet strikt wettelijk geregeld. “Sinds 2014 moet elke ondernemer die werknemers tewerkstelt een brandbestrijdingsdienst oprichten”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Dirk Wouters van IDEWE. “Dus dat kan ook de bakker en de verzekeringsmakelaar zijn om de hoek, zodra ze personeel in dienst hebben. De brandbestrijdingsdienst moet dan minstens bestaan uit een werknemer die een praktische en een theoretische opleiding ‘Kleine Blusmiddelen’ gevolgd heeft. De wetgever heeft echter niet bepaald hoeveel leden de brandbestrijdingsdienst moet tellen. De werkgever moet de risico’s evalueren en vervolgens passende preventiemaatregelen treffen. Het is de risicoanalyse die zal helpen om af te wegen hoeveel brandbestrijders er nodig zijn. Hetzelfde geldt voor hulpverleners. Onder andere de arbeidsorganisatie en de indeling van de gebouwen zijn hiervoor bepalend. Structureel telewerk kan daar dus een invloed op hebben.”

IDEWE heeft een tabel uitgewerkt die als leidraad kan dienen om te bepalen hoeveel eerstehulpverleners uw organisatie nodig heeft. 


 

IDEWE kan u helpen bij het opmaken of bijsturen van uw noodplan of businesscontinuïteitsplan en de opleiding van uw werknemers: 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen