Terug Hybride eerstehulpopleiding, een boeiende trip om levens te redden

Hybride eerstehulpopleiding, een boeiende trip om levens te redden

- EHBO | Digitale tools | Opleidingen

Expert Mia Van Laeken

Adviseur Learning and Development

Expert Rudi Daniels

Verantwoordelijke Opleidingen

De combinatie van leermiddelen zal de efficiëntie van leren en levens redden helpen verhogen

Groep IDEWE heeft zijn hybride eerstehulpopleiding grondig bijgestuurd. Voortaan kunnen werknemers het getuigschrift van hulpverlener krijgen na het doorlopen van zeven e-learningmodules. Na een onlinetest waarop ze minstens 70 procent moeten scoren, kunnen ze vervolgens starten aan de vaardigheidsopleiding die een dag duurt. “De combinatie van video-, audio- en magazineinhouden online en de fysieke opleiding sluit beter aan bij de opleidingsbehoeften van de cursisten”, zegt Mia Van Laeken, L&D advisor in hybrid learning bij IDEWE.

Zoek een opleiding en schrijf je in via deze link.

ehbo

De duur van de opleiding tot hulpverlener is wettelijk bepaald op 15 uur. Omdat een belangrijk deel ervan bestaat uit het aanleren en oefenen van technieken die mensenlevens kunnen redden, is een klassikaal deel noodzakelijk. “Het sluitstuk van onze hybride opleiding is nog steeds een fysieke opleiding die een dag duurt”, zegt Rudi Daniels, opleidingsverantwoordelijke bij IDEWE. “In vergelijking met de klassieke hulpverlenersopleiding, die volledig in de klas verloopt, focussen onze trainers uitsluitend op het aanleren van de technieken. Dat verloopt zeer interactief en de cursisten zijn voortdurend in de weer, waardoor ze na afloop veel beter gewapend zijn om tussen te komen als er zich op de werkvloer effectief een levensbedreigend incident voordoet.”

E-learning

Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de deelnemers met voldoende basiskennis aan de fysieke opleidingsdag kunnen beginnen. “De volledig vernieuwde e-learningmodules bereiden hen daarop voor”, zegt Mia Van Laeken. “We hebben heel wat geïnvesteerd om de bestaande leerinhouden om te zetten naar een digitaal traject dat werknemers op hun eigen tempo kunnen doorlopen. Het is allesbehalve een saaie boel geworden. Aan de hand van video-, audio, magazine-artikels en getuigenissen kunnen de cursisten op eigen tempo en wanneer ze daar tijd voor kunnen maken de ‘leerstof’ verwerken. De ene zal sneller evolueren dan de andere en de ene cursist zal ook meer gebruikmaken van de herhalingsmogelijkheden. De leeromgeving is echter zodanig opgebouwd dat we er zeker van zijn dat het leerrendement hoger zal liggen dan in een klassieke klassikale setting.”

Minstens 70 procent

Er zijn 7 inhoudelijke e-learingmodules die telkens een onderwerp behandelen. Op het einde van elk onderdeel volgt een oefentest. “Die is enkel bedoeld als zelftest, om na te gaan in welke mate je de leerinhouden hebt begrepen. We raden aan om de test ook eens uit te voeren vooraleer je met een module begint. Het is best mogelijk dat daaruit blijkt dat je over een onderwerp al heel wat kennis hebt.”

Na het doorlopen van alle modules volgt een echte test, waarop je minstens 70 procent moet halen om te kunnen deelnemen voor de fysieke opleiding.”

Zeven modules en een synthese

  1. Organisatie van de eerste hulp
  2. 4 Stappen
  3. Reanimeren en defibrilleren
  4. Onwel worden
  5. Huidletsels
  6. Bot-, gewrichts-, spier- en wervelletsels
  7. Specifieke letsels en situaties
  8. Samenvattende module 

Ook e-learnen vergt tijd

Door de introductie van een verplichte test wordt de opleiding veel minder vrijblijvend. “Dat betekent echter ook dat de werknemers tijd moeten nemen én krijgen om zich de leerstof eigen te maken”, aldus Rudi Daniëls. “Omdat enkel de vaardigheidstraining van een dag nog fysieke aanwezigheid vergt, zou bij werkgevers de indruk kunnen ontstaan dat werknemers het e-learninggedeelte wel in het weekend of na de werkuren kunnen studeren. Dat is niet de bedoeling. Het blijft een opleiding waar werknemers 15 uur moeten in investeren. De e-learnings zijn broodnodig om tijdens de fysieke opleiding optimaal te kunnen meevolgen en aan de trainer gerichte vragen te kunnen stellen. ”

Ook voor de jaarlijkse bijscholingen van hulpverleners zal de hybride opleidingsvorm gebruikt kunnen worden.  

Lees meer over de hybride opleiding.
Zoek een opleiding en schrijf je in via deze link.
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen