Terug IDEWE zet acht disabilitymanagers in

IDEWE zet acht disabilitymanagers in

- Re-integratie

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Niet alleen langdurig zieken hebben baat bij een vlotte re-integratie

Acht van onze arbeidsartsen volgden vorig jaar een cursus ‘disabilitymanager’ bij het RIZIV. De opleiding richt zich tot professionals die werken aan jobbehoud en re-integratie in de job (bijvoorbeeld adviserend artsen, arbeidsartsen, paramedici, psychologen, HR-management). Vandaag hebben we per regio een disabilitymanager die uw medewerkers kan helpen om de draad terug op te nemen.

In 2017 kwamen er elk kwartaal 3.000 nieuwe langdurig zieken bij, goed voor een totaal van 372.000 mensen. Om het groeiend probleem van chronisch ziekteverzuim aan te pakken, werden 2 jaar geleden nieuwe regels voor re-integratie van kracht. De bedoeling is om zo snel mogelijk werk te maken van de terugkeer van langdurig zieke medewerkers.

“Hoe langer een werknemer afwezig blijft door gezondheidsproblemen, hoe kleiner de kans dat hij het werk succesvol kan hervatten”, zegt arbeidsarts Godewina Mylle van IDEWE. “De medewerker is erbij gebaat om zodra zijn gezondheid dat toelaat opnieuw aan het werk te gaan. Dat kan op zich al een positief effect hebben op zijn verder herstel. Om dat mogelijk te maken, is het echter nodig om na te gaan of hij zijn oude job zomaar opnieuw kan opnemen. Misschien is dat door zijn aandoening immers onmogelijk geworden en moeten we uitkijken naar aangepast werk of en aangepast werkschema.”

Snel inspelen op de ondersteuningsbehoefte

“Werknemers die langer dan drie maanden afwezig zijn door ziekte ondervinden vaak moeilijkheden bij de terugkeer”, zegt Lode Godderis, dircteur Kennis, Informatie en Research van IDEWE. “De toenemende onzekerheid en angst voor de terugkeer, zit daar voor veel tussen. Het is daarom cruciaal  dat deze mensen voldoende bijstand krijgen om hun werk te kunnen hervatten. Liefst wordt die procedure opgestart tussen maand één en maand drie van afwezigheid. Inspelen op de ondersteuningsbehoefte vermijdt dat mensen in de chronische fase terechtkomen.”

Hoge kosten voor werkgever en maatschappij

Ook de werkgever en de maatschappij heeft er alle belang bij om de re-integratie zo goed mogelijk te begeleiden. Het chronisch ziekteverzuim kostte in 2017 immers 6,6 miljard euro. Voor het bedrijf gaat het over een directe kostprijs van 2,6% van de totale loonkosten. De indirecte kosten ten gevolge van het productiviteitsverlies die het wegvallen van een medewerker veroorzaakt, moet u daar nog bij optellen.

Disabilitymanagement

Omdat re-integratie een complexe aangelegenheid is, is het noodzakelijk om in de begeleiding van werknemers op een systematische, proactieve en doelgerichte manier te werk te gaan. De opleiding tot disabilitymanager biedt daarbij een waardevolle context.

“De methodiek van Disability Management werd ontwikkeld in Canada”, aldus Godewina Mylle. “Hij is gericht op jobbehoud en een snelle, gepaste terugkeer naar werk van de arbeidsongeschikte persoon. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn individuele behoeften, de omstandigheden op de werkplek en het wetgevend kader. Er gaat daarbij heel wat aandacht naar de coördinatie van alle actoren die bij het proces betrokken zijn. Een centrale persoon, dat kan bijvoorbeeld een jobcoach zijn, de adviserend arts of de arbeidsarts, brengt de andere betrokken partijen samen en ondersteunt hen bij hun taken die de terugkeer mogelijk moeten maken.”

Wenst u informatie over de re-integratie van langdurig zieke medewerkers, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen