Terug IDEWE herkent zich in de Voka-oproep voor positieve re-integratie

IDEWE herkent zich in de Voka-oproep voor positieve re-integratie

- MVO | Re-integratie

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Voka Wijzer bundelt de bouwstenen voor een integraal preventie-, verzuim- en terugkeerbeleid

Voka publiceerde in samenwerking met IDEWE een werkgeversbrochure over langdurig ziekteverzuim; met aanbevelingen om daar op een positieve manier mee om te gaan. “Voka deelt onze houding om in te zetten op preventie en de terugkeer naar de werkvloer als een win-win-win te zien”, zegt Lode Godderis, CEO van IDEWE. “Met langdurig zieke werknemers en hun werkgevers zo snel mogelijk de opties voor re-integratie bespreken, is een belangrijke eerste stap.”

Meer dan een half miljoen Belgen zijn langdurig ziek. In Europa zijn er maar een paar landen die het slechter doen. Naast de individuele problematiek ten gevolge van een uitval betekent het stijgende aantal werknemers die langdurig werkonbekwaam zijn ook een aanzienlijke kostentoename voor de bedrijven en de gezondheidszorg. Voka rekent uit dat de kost van het ziekteverzuim in een onderneming met 100 werknemers gemiddeld 110.000 euro per jaar bedraagt. De situatie staat bovendien in schril contrast met de arbeidskrapte en de ambitie van de overheid om tegen 2023 een tewerkstellingsgraad van 80% te bereiken.

Snel en doeltreffende begeleiding

Voka Wijzer

“Alle werkgevers hebben de opdracht om de stijgende trend in de ziektecijfers te keren”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “We moeten er in onze bedrijven alles aan doen opdat mensen goed in hun vel zitten. Een gezonde en gelukkige werknemer is de basisvoorwaarde voor duurzame groei. Medewerkers die toch uitvallen, moeten we snel en doeltreffend begeleiden. We moeten mensen die terugkeren naar het werk, alle kansen geven om het vertrouwen geleidelijk aan terug op te bouwen.”

De Voka Wijzer bevat de theorie en de praktische handvaten rond het voorkomen van ziekte-uitval en het opnieuw integreren van medewerkers die terugkeren na een lange ziekte. “IDEWE heeft graag meegewerkt aan de brochure omdat Voka daarin met een positieve ingesteldheid op zoek is gegaan naar een aanpak waarbij zowel de werknemers, de bedrijven als de maatschappij beter van worden”, zegt Lode Godderis, CEO van IDEWE. “Preventie is altijd de beste oplossing en het moet de basis blijven om te voorkomen dat mensen uitvallen. Inzetten op gezond en uitdagend werk, ergonomische werkomstandigheden, met aandacht voor een gezonde levensstijl is de beste investering die een bedrijf kan doen. Het gaat hand in hand met inspanningen voor een gezonde bedrijfscultuur, met aandacht voor verbinding met en tussen de medewerkers.”

Arbeidsarts inschakelen

Niemand kan echter verhinderen dat het ooit toch tot een langdurige uitval komt. “In dat geval pleiten we er altijd voor om zo snel mogelijk de arbeidsarts in te schakelen om mensen bij de re-integratie te helpen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe groter de bereidheid van collega’s en werkgevers om inspanningen te leveren die ervoor zorgen dat de terugkeer een succes wordt. Openheid en flexibiliteit om het werk af te stemmen op de noden en de mogelijkheden van de mensen die zijn uitgevallen, zorgen ervoor dat de terugkeer een deel wordt van de therapie. Dat is een goede zaak voor de werknemer, voor het bedrijf en voor de maatschappij.” 

Eind vorig jaar werd het formeel re-integratietraject aangepast waardoor de externe diensten al na vier weken arbeidsongeschiktheid initiatief kunnen nemen om werknemers te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie. “Dat is een grote stap vooruit”, zegt Lode Godderis. “Hopelijk kunnen we hierdoor een groter deel van de mensen bereiken om hen te doen inzien dat de goed begeleide terugkeer naar werk wel degelijk een deel van de revalidatie kan zijn.”

Vlotter doorverwijzen

Los daarvan moeten we ook blijven ijveren voor een betere doorverwijzing van de huisarts en de gespecialiseerde artsen naar de arbeidsarts. Zeker omdat we zien dat het voor werknemers nog vaak een drempel is om dat op eigen initiatief te doen. Voor wie op het werk problemen heeft, die een weerslag hebben op gezondheid en welzijn, zou dat nochtans een automatisme moeten zijn. Hetzelfde geldt voor mensen die effectief voor een lange tijd arbeidsongeschikt zijn. De arbeidsarts is de expert die een gezonde terugkeer naar de werkvloer op een rustige manier en in een open dialoog met de werkgever kan voorbereiden. Meer dan 80% van de informele re-integratietrajecten die op deze manier lopen, blijken een succes. Een resultaat dat formele re-integratietrajecten niet kunnen voorleggen.”

Grafiek: Informele re-integratietrajecten hebben een veel grotere slaagkans dan formele trajecten. (Bron: IDEWE & Mensura)

Download de Voka Wijzer ‘Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken’

Lees het IDEWE-dossier over re-integratie 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen