Terug Informatieoverdracht is cruciaal bij tewerkstelling van uitzendkrachten

Informatieoverdracht is cruciaal bij tewerkstelling van uitzendkrachten

- Ongevallen voorkomen

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Werkpostfiche helpt de procedure daadwerkelijk en doelgericht uit te voeren

Uitzendkrachten hebben dubbel zoveel kans op een arbeidsongeval als vaste krachten en dat is niet verwonderlijk. Ze zijn vaak onervaren en worden kortstondig tewerkgesteld in een vreemde omgeving, waardoor ze minder dan vaste werknemers de kans krijgen om vertrouwd te geraken met de onderneming en hun ‘job’. Een nauwgezet gebruik van de werkpostfiche kan veel problemen vermijden.

Vaak worden uitzendkrachten overhaast en onbezonnen ingeleend omdat er zich een acuut probleem voordoet. Het wegvallen van een vaste werknemer, een dringende bestelling of werk dat zich ophoopt. Om de uitzendkracht ook in deze gevallen optimaal te beschermen heeft de wetgever een strikte procedure voorzien, die heel wat partijen opsomt die hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Eén uitzendkracht, twee werkgevers

Op het vlak van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid is het werken met uitzendkrachten vrij complex omdat twee werkgevers in het spel zijn. Het uitzendkantoor is de juridische werkgever van de uitzendkracht, onder meer verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering en het gezondheidstoezicht. De inlener of gebruiker van de arbeidskracht is de werkgever die verantwoordelijk is voor leiding, toezicht, gezag en dus ook voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht op de werkvloer.

Aanwervingsprocedure

De Codex over het welzijn op het werk (Boek X, Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën. Titel 2, Uitzendarbeid, Art.X.2-1 tot Art.X.2-18) regelt de goede informatieoverdracht tussen de betrokkenen. Bij deze procedure hoort het opstellen van een werkpostfiche. Die moet ervoor zorgen dat de procedure daadwerkelijk en doelgericht uitgevoerd wordt. Het doel is immers dat iedereen over de nodige informatie beschikt om de uitzendkracht veilig en gezond aan het werk te laten gaan.

Verantwoordelijke belast met de aanvraag

De verantwoordelijke belast met de aanvraag van een uitzendkracht bepaalt wat de beroepskwalificaties van de uitzendkracht moeten zijn. Om de specifieke kenmerken van het risicoveld (werkpost, functie, activiteit) te kennen, zal hij wellicht moeten overleggen met de direct leidinggevende en met werknemers die vertrouwd zijn met het werk. Zodra hij over de informatie beschikt, stelt hij de werkpostfiche op.

Het document bevat, behalve een precieze beschrijving van de taken, onder meer de werkzaamheden of arbeidsomstandigheden die een specifiek blootstellingrisico of -verbod inhouden. Verder worden ook de veiligheidsmaatregelen vermeld die de uitzendkracht moet in acht nemen. Hiervoor wordt het advies ingewonnen van de preventieadviseur en zo nodig ook van de arbeidsarts.

Preventieadviseur

De preventieadviseur gaat na of de risico-inventarisatie en -evaluatie van het betreffende risicoveld uitgevoerd werd in functie van een uitzendkracht en of die nog overeenstemt met de realiteit. Een kopie wordt bovendien toegevoegd aan de werkpostfiche. Net zoals de instructiekaarten die eventueel van toepassing zijn.

Uitzendbureau

Voor de overeenkomst wordt opgesteld of de uitzendkracht wordt toegewezen aan het bedrijf maakt de verantwoordelijke belast met de aanvraag de werkpostfiche over aan het uitzendbureau. Een kopie gaat naar de verantwoordelijke voor de begeleiding van de uitzendkracht en naar de preventieadviseur. Deze laatste informeert het comité PBW via het maandverslag.

In de overeenkomst met het uitzendbureau vraagt de verantwoordelijke belast met de aanvraag dat het uitzendbureau de informatie ook aan de uitzendkracht bezorgt. Het uitzendbureau zorgt indien nodig nog voor de voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling van de uitzendkracht door hun externe dienst PBW / arbeidsgeneesheer.

Verantwoordelijke voor de begeleiding van de uitzendkracht

De verantwoordelijke voor de begeleiding van de uitzendkracht staat in voor het nagaan van zijn beroepskwalificaties en -vaardigheden die op de werkpostfiche vermeld staan. Als aan die voorwaarde voldaan is, verstrekt hij de nodige informatie en veiligheidsinstructies en zorgt hij ervoor dat de uitzendkracht een aangepaste opleiding krijgt, de nodige werkkledij en aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.

De personeelsdienst van het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt, houdt een lijst bij van alle tewerkgestelde uitzendkrachten, die ook periodiek wordt overgemaakt aan de preventieadviseur.

Raadpleeg voor meer informatie uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen