Terug Klantengetuigenis UPC Duffel

Aantal werknemers: 831 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1989

Klantengetuigenis UPC Duffel

Het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) in Duffel doet er alles aan om de gezondheid van zijn medewerkers en patiënten te ondersteunen. “Als experts in mentaal welzijn beseffen we maar al te goed dat lichaam en geest sterk met elkaar zijn verweven”, vertelt Katrien Enzlin van UPC. “Een goede slaaphygiëne, gezonde voeding en veel bewegen: die factoren versterken je veerkracht. Daarom zetten we samen met Groep IDEWE in op gezondheidspromotie.” Met succes: in mei 2021 wandelden meer dan zestig UPC-medewerkers samen 14.321 km. Goed voor winst in de ‘No steps, no glory!’-challenge.

“Bij psychiatrie denkt iedereen aan psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. Maar we hebben onder andere ook diëtisten, een tabacologe en psychomotorische therapeuten in dienst”, vertelt Katrien, stafmedewerker en milieucoördinator. “Die laatsten organiseren regelmatig activiteiten om medewerkers en patiënten meer te laten bewegen, zoals een lentejogging of deelname aan Dwars door Mechelen. Onlangs lieten ze ook een beweegbank plaatsen op ons domein. Daar kunnen patiënten, collega’s en wandelaars stretch-, kracht- en cardio-oefeningen uitvoeren terwijl ze van de groene omgeving genieten.”

UPC Duffel werkt voor een aantal domeinen samen met IDEWE, zoals ergonomie en psychosociale ondersteuning. Door samen te werken en expertise te bundelen, bouwt het psychiatrische ziekenhuis zijn gezondheidsbeleid op een stevig fundament.

IDEWE laadt fysieke en emotionele batterij op

“De preventieadviseurs van IDEWE vertrekken altijd vanuit dialoog. Zo ontwikkelde de preventieadviseur psychosociale aspecten samen met onze psychomotorische therapeuten een veerkrachtroute. Een groen traject van 1 km door ons domein, waarbij patiënten en medewerkers stil kunnen staan bij hun fysieke en mentale gezondheid.”

“Door samen te werken en expertise te bundelen, bouwt UPC Duffel zijn gezondheisdbeleid op een stevig fundament”

Veerkrachtkoffer UPC Duffel

UPC Duffel en IDEWE vulden ook een veerkrachtkoffer, die werknemers kunnen uitlenen om samen met hun collega’s hun fysieke, mentale en emotionele batterijen op te laden. In die koffer vind je een hele resem aan oefeningen: van korte ademhalingsoefeningen tot verdiepende gespreksoefeningen.

“Een voorbeeld? Bij de gelijkenisoefening ga je in kleine groepjes op zoek naar zoveel mogelijk onderlinge gelijkenissen tussen jou en je collega’s, om zo de teamband te versterken”, licht Katrien toe. “De koffer oogst veel bijval. Want je krijgt als deelnemer zelf de regie in handen om aan je gezondheid te werken.”

Draag je gezondheidsbeleid uit

Katrien: “Onze patiënten hebben het niet alleen mentaal moeilijk. Velen van hen hebben ook een broze fysieke gezondheid. Bijvoorbeeld door slaap- en voedingsproblemen of door een tabaksverslaving.”

“Als ze hun fysieke gezondheid versterken, hebben ze meer energie om aan hun mentale problemen te werken. Maar daarvan overtuig je hen niet in een-twee-drie. Daarom is het belangrijk dat onze medewerkers hun eigen gezondheidstips in de praktijk brengen, zodat we aan onze patiënten laten zien dat onze gezondheidsfilosofie écht werkt.”

Opleidingen zetten zelfredzaamheid centraal

Werken in de gezondheidssector kan zowel fysiek als mentaal zwaar zijn. Om de medewerkers van UPC Duffel daarbij op een gestructureerde manier te ondersteunen, stelden de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomie doelgerichte opleidingstrajecten voor.

“Alle leidinggevenden volgen een opleiding om stress-signalen bij hun team te herkennen en de veerkracht van medewerkers te verhogen”, vertelt Katrien. “Enkele psychomotorische therapeuten volgden dan weer een ‘train-de-trainer’-traject rond ergonomie. Zo kunnen zij de medewerkers van de ouderenzorg leren om patiënten in en uit bed te tillen op een rugvriendelijke manier. Zo geeft IDEWE ons de touwtjes in handen om het gezondheidsbeleid in de praktijk te brengen.”

“We leefden lang van project naar project. Vandaag maken we werk van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.”
 

“We hebben lang van project naar project geleefd, maar nu willen we werk maken van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak”, licht Katrien toe. “De directie wil gezondheid verankeren in een aantal beleidsdomeinen en er strategische doelstellingen aan koppelen. Daarnaast hebben we de werkgroep BRAVO opgericht. Die zal sensibiliseringsacties opzetten rond bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.”

De werkgroep wil ook de preventieadviseurs en de arbeidsarts van IDEWE bij het traject betrekken. “Die laatste speelt een sleutelrol. Ze kan tijdens het jaarlijkse medische onderzoek peilen naar gezondheidsissues op de werkvloer. Die issues pakt de werkgroep daarna gestructureerd aan.”

4 tips voor een succesvol gezondheidsbeleid

  1. Laat het managementteam, de hr-dienst en de interne preventieadviseur samen de krijtlijnen voor uw gezondheidsbeleid uittekenen.
     
  2. Betrek uw (externe) arbeidsarts bij de uitwerking van uw gezondheidsbeleid. Zo kan die de situatie op de werkvloer mee opvolgen en bijsturen.
     
  3. Neem de huidige gezondheidssituatie van uw werknemers onder de loep en analyseer parameters zoals absenteïsme en rookgedrag. Betrek de arbeidsarts en stel samen gezondheidsdoelstellingen op.
     
  4. Richt een werkgroep op. Die lanceert initiatieven rond gezondheidspromotie en maakt het gezondheidsbeleid zichtbaar op de werkvloer.

Ontdek alle handvatten voor een gefundeerd gezondheidsbeleid.

Eén jaar lang het fitste bedrijf van Vlaanderen

Steeds meer medewerkers van UPC Duffel lopen warm voor de gezondheidsinitiatieven. “In 2021 konden we via IDEWE deelnemen aan de ‘No steps, no glory’-challenge van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Die organisatie daagt medewerkers van Vlaamse bedrijven uit om één maand lang zoveel mogelijk stappen te zetten”, vertelt Katrien. “Het bedrijf met de meeste stappen, mag zich één jaar lang ‘Het Fitste Bedrijf van Vlaanderen’ noemen. En wij kwamen dit jaar als winnaar uit de bus, met een gemiddelde van maar liefst 13.579 stappen per dag per deelnemer!”

“Als onze medewerkers meer bewegen, voelen ze zich beter in hun vel, werken ze met nog meer enthousiasme en vallen ze minder vaak ziek uit.”
 

Het gezondheidsbeleid slaat aan: 29% van de medewerkers verkiest de fiets om naar het werk te komen. “Daar zijn we best trots op. Want als onze medewerkers meer bewegen, zullen ze zich ook beter in hun vel voelen, met nog meer enthousiasme komen werken én minder vaak uitvallen door ziekte. En daar vaart iedereen wel bij: zowel de medewerkers zelf als de patiënten en de organisatie.”

Wilt u uw werknemers ook warm maken voor een gezonde levensstijl? En zo het fundament leggen voor een enthousiaste en productieve werkplek? Maak dan werk van een Fit4Work-beleid.
Onze experts helpen u met plezier op weg.