Terug Tool bereidt schooldirecties voortaan ook voor op auditvragen over ventilatie

Tool bereidt schooldirecties voortaan ook voor op auditvragen over ventilatie

- Risicoanalyse | Inspectie | Digitale tools

‘Mijn Preventie – mijn audit’ blijft gratis ter beschikking voor klanten

Om de vijf jaar krijgen scholen bezoek van de onderwijsinspectie. IDEWE biedt schooldirecties en preventieadviseurs een audittool aan die hen optimaal voorbereidt op de komst van de onderwijsinspectie. De onlineapplicatie begeleidt hen tegelijk in het succesvol aanpakken van aandachtspunten. “Naast de negen traditionele processen leggen we voortaan ook de nadruk op ventilatie”, zegt Kurt Van Melkebeke. “Een onderwerp waarop door corona verscherpt wordt toegezien.”

mijn audit


Tijdens corona is de onderwijsinspectie minder op pad kunnen gaan maar daar komt dit schooljaar ongetwijfeld verandering in. Tijd voor schooldirecties en preventieadviseurs om zich voor te bereiden op de onderwijsinspectie. Maar dat hoeft geen reden tot stress te zijn. IDEWE heeft een tool ter beschikking die directies goed voorbereidt op het bezoek.

“De onderwijsinspectie duikt niet onverwacht op maar kondigt hun bezoek vaak niet eerder dan een maand vooraf aan”, zegt IDEWE-segmentmanager Onderwijs Kurt Van Melkebeke. “We zien vaak dat scholen dan nog een tandje moeten bijschakelen. Onze audittool laat dan toe om systematisch alle vragen te overlopen die aan bod kunnen komen. De tool bestaat uit negen onderdelen die overeenkomen met de processen waar de inspectie op focust. Daaraan hebben we onlangs zelf ‘Ventilatie’ toegevoegd, gezien het belang van een optimale verluchting van de lokalen. Iets wat tijdens de coronacrisis nog maar eens duidelijk werd aangetoond.”

Actieplannen koppelen

speelplaats

Directies en preventieadviseurs die ‘Mijn audit’ correct doorlopen, zijn klaar om de onderwijsdoorlichting Bewoonbaarheid, Hygiëne en Veiligheid vlekkeloos te doorstaan.

“De tool is volledig in lijn met de vragen die de onderwijsinspectie stelt. Bij het doorlopen van de vragen kunnen schooldirecties en preventieadviseurs telkens meer informatie raadplegen over het onderwerp. Zo kunnen ze aanduiden of de vraag voor hen al dan niet van toepassing is en, zo ja, of ze aan de norm voldoen of nog niet. Vaak gebeurt het immers dat scholen wel al gestart zijn om een aandachtspunt aan te pakken maar is het proces nog niet afgerond.”

“Nadat ze audit doorlopen hebben, krijgen ze een rapport met een duidelijk overzicht van de werkpunten. Het handige aan de tool is dat daar meteen ook actiepunten en deadlines aan kunnen gekoppeld worden. Daardoor wordt meteen ook het Jaaractieplan en het Globaal Preventieplan al voor een stuk opgemaakt. En dat is wat de inspectie wil zien. Punten waarop een school niet goed scoort zijn op zich geen reden om niet te slagen voor de onderwijsinspectie, op voorwaarde dat er een termijn wordt voorzien om aan een oplossing te werken. Het systeem zal dan ook een automatische herinnering sturen als de deadline verstreken is.”

IDEWE-ondersteuning

IDEWE-klanten kunnen de tool gratis raadplegen. De experts van IDEWE staan ook klaar om schooldirecties te ondersteunen bij het oplossen van de mogelijke actiepunten. 

“Onze ervaring leert dat scholen die de tool gebruiken ook een beroep doen op onze experts om te voorkomen dat aandachtspunten, waarvan aangenomen wordt dat ze onder controle zijn, achteraf toch nog een probleem zouden vormen. De tsunami aan regels in alle domeinen van de preventie en de risicobeheersing maakt het er immers niet gemakkelijker op voor mensen die niet dagelijks met technische dossiers bezig zijn. Veel scholen kunnen tenslotte slechts enkele uren per week beroep doen op een preventieadviseur. Het is dus niet ongewoon dat een punt dat afgevinkt werd, vervolgens vijf jaar onbesproken blijft. Terwijl de wetgeving in die tijd wel kan wijzigen. Onze experts bekijken de uitdagingen waar een school voor staat echter grondig en in relatie met andere domeinen.”

‘Mijn audit’ is volledig digitaal en hoeft niet in een keer afgewerkt te worden. Sommige domeinen kan u ook uitsluiten.
Wilt u ook gebruikmaken van deze module? Word dan klant en krijg toegang tot de klantenzone.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen